Oznámení o nových webových stránkách

Vážení rodiče, přátelé školy, 

oznamuji Vám, že zrovna dokončujeme nové webové stránky naší školy a tyto stránky postupně zaniknout. Tyto stránky již nyní nevyhovují novým požadavkům, tak jsme byli nuceni zřídit nové. Pevně věřím, že se Vám nové webové stránky školy budou líbit a budou pro Vás přehledné jako tyto. Alespoň jsme se o to maximálně snažili. Děkuji za pochopení. L. Smetanová 

Oznámení o odvozu sběru pomerančové a citrónové kůry 2020

Prosím rodiče, jestliže máte ještě doma pomerančovou a citrónovou kůru, přineste ji v sáčku nebo v tašce ke dveřím před budovu školy do středy 1. 4. 2020.  Na telefonní číslo 777 208 451 sdělte jméno dítěte a napište, kolik kůra vážila, ať si vše můžu zapsat a dítě na konci školního roku odměnit. Děkuji všem mnohokrát za spolupráci. Jana Šustrová, sběrový referent

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 16.04. 2020 po předem domluveném čase, bez osobní přítomnosti dětí ve škole, případně bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole v budově základní školy. V nutném případě možnost individuální domluvy. Podrobnější informace naleznete v přiložené příloze. Potřebné dokumenty si můžete vytisknout v příloze, ale jestliže nemáte tuto možnost, tak Vám budou dodány při zápisu. 

Zápis do 1. třídy 2020/2021

Informační list pro rodiče 2020

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020

Žádost o odklad 2020

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje

Zákonní zástupci, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní police, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení mají možnost využít školského zařízení, které najdete v příloze tohoto mailu. 

Rozhodnutí hejtmana

Doporučení

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemociZejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu. Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

Pokračování tohoto článku »»»

Důležité informace

Vážení rodiče, společně jsme postaveni před mimořádnou situaci, na kterou se budeme snažit Vám být co nejvíce nápomocni. Neváhejte mě v případě potřeby kontaktovat na tel. čísle 736 765 332 nebo mailem (skola@dolnizivotice.cz). S pozdravem Lenka Smetanová, ředitelka školy

Pokračování tohoto článku »»»