Sportovní dopoledne v Litultovicích

Vážení rodiče, z bezpečnostních důvodů nevyužíváme prostory naší tělocvičny. Hodiny tělesné výchovy realizujeme v prostorách mateřské školy a máme domluveny tři návštěvy v hale v Litultovicích. První sportovní dopoledne v litultovické hale  jsme již uskutečnili 14.2.. Využili jsme prostoru a mohli se tak zapojit do sportovní soutěže Hejtmanův pohár. Žáci absolvovali přesně proměřenou překážkovou dráhu s určenými cviky. Byli jsme rozděleni, takže ti, co zrovna nesoutěžili, hráli míčové hry nebo zdokonalovali svou obratnost s různým náčiním. Všichni jsme si sportování v hale užili. Děkuji paní učitelkám K. Janků a M. Pécsiové za přípravu sportovní soutěže. 

Upozornění

Recitační soutěž 2019

Ve středu 13. února 2019 proběhla již tradiční recitační soutěž žáků naší školy. V jednotlivých třídách se uskutečnilo nejprve třídní kolo a  vybraní žáci postoupili do školního kola. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak je náročné vystoupit před spolužáky a porotou. Výběr básní byl rozmanitý. Porota měla velmi těžké rozhodování, aby vybrala ty nejlepší, protože snaha všech byla opravdu veliká.

 

 

Pokračování tohoto článku »»»

O líném Honzovi

Dne 13. 2. 2019 děti v MŠ zhlédly pohádku „O líném Honzovi“, kterou jim zahrálo divadélko „Smíšek“. Pohádka byla nejen veselá a vtipná, ale především pro děti velmi poučná. Rozlišovaly kladné a záporné vlastnosti jednotlivých pohádkových bytostí, zazpívaly si veselé písničky a na závěr nechyběla sladká odměna.

Stařenka Morava

Dne 8.2. nás navštívil pan Mgr. Petr Drkula, Ph.D. s hudebním programe Stařenka Morava. Žáci se přenesli zpět v čase do doby, kdy nebyly televize, počítače a mobily. V té době se děti bavily jiným způsobem a to se týkalo také hudby, která byla součástí každodenních činností. Žáci měli možnost vidět ručně vyrobené nástroje a také si mohli vyzkoušet, jak se na ně hraje. Učili se hrát na kobzu, dvojačku, koncovku nebo grumle či pastýřskou píšťalku a třídou se rozeznívaly různé tóny, které ale dohromady krásně souzněly. Představení se všem moc líbilo. 

 

Návštěva žáků v MŠ

Žáci 1. a 2. ročníku měli přání, zda by mohli opět navštívit mateřskou školu. Protože ve vyučovacích hodinách českého jazyku byli pilní a snaživí, tak se jejich přání naplnilo ve čtvrtek 7.února v prvních dvou vyučovacích hodinách. Žáci měli možnost být součástí výuky dětí v MŠ, prohlédli a vyzkoušeli si hračky a chtěli se také pochlubit „svou bývalou“ postýlkou. Paní školnice Lenka Stiborská pohostila přítomné kakaem, na kterém si všichni pochutnali. Přestože se všem na návštěvě ve školce velice líbilo, nebyl již nikdo, kdo by chtěl zůstat a nevrátit se zpět do školy.

Ukončení 1. pololetí školního roku 2018/2019

V naší škole proběhla od 25.1.- 29. 1. komplexní kontrola ZŠ a MŠ ČŠI, která v závěrečném hodnocení nešetřila chválou ve všech oblastech, což nás zcela určitě velmi potěšilo. Vysvědčení bylo za dveřmi, ale i tento úkol jsme zvládli a ve čtvrtek 31.1. 2019 se sešli všichni žáci i učitelé v jedné třídě na celoškolním hodnocení prospěchu, chování a hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí.

Pokračování tohoto článku »»»