Začátek školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, přátelé školy,

pevně věřím, že jste si během letních prázdnin a dovolených odpočinuli, načerpali mnoho energie nejen ze sluníčka a nabrali sílu na vše nové. Konec prázdnin se nezadržitelně blíží, školní rok klepe na dveře a také naše školy se opět otevřou dokořán. Provoz v mateřské škole zahájíme v pondělí 26.8.2019. Slavnostní zahájení školního roku v základní škole proběhne v ateliéru školy pod čapím hnízdem 2.9.2019 v 8.00 hodin za přítomnosti rodičů, prarodičů a vzácných hostů. Sejdeme se v 7.55 hodin před školou. V pondělí budeme končit v 9.30 hodin a v tomto dni nebude provoz školní družiny. Výdej obědů a provoz školní družiny od 6.45 do 15.40 hodin je zajištěn od úterý 3.9.2019. Ve středu 4.9.2019 bude zahájena plavecká výuka všech ročníků. Šťastné vykročení do nového školního roku naplněného vzájemným porozuměním, tolerancí, láskou a především dětským úsměvem Vám za celý kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice přeje Lenka Smetanová.

 

 

Ukončení školního roku 20018/2019

Konec školního roku 20018/2019 nastane v pátek 28.6.2019 v 10.00 hodin po vydání vysvědčení a společném zhodnocení prospěchu i chování všech dětí a vyhodnocení sběru. Pak se žáci rozloučí se svými učitelkami, vychovatelkami, paní školnicí a paní kuchařkou na dlouhé dva měsíce prázdnin. V tento den nebudou obědy ani školní družina. Před odchodem ze školy bude dětem ještě připomenuta bezpečnost a chování během prázdnin, aby se všichni ve zdraví opět setkali v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hodin na slavnostním zahájení nového školního roku 2019/2020. Všem pak přejeme krásné prázdniny a dovolené plné sluníčka, pohody, zážitků z cest i radostí doma mezi svými.

Školní výlet MŠ 2019

V pondělí 24.6. 2019 jsme jeli na školní výlet do Háje u Opavy k „Vodníku Slámovi“. Zde nás přivítala spousta zvířátek – Ferda, Beruška, Ploštice, Housenka, Světluška a Luční koník. Nejdříve se děti posilnily svými dobrotami, potom byly rozděleny do skupin a plnily různé sportovní i vědomostní úkoly. Zvířátka byla na děti milá a hodná a doprovázela je celým dopoledním programem. Všechny dané úkoly děti zvládly, do MŠ odjížděly spokojené, plné zážitků, ale také lehce unavené.

 

Projektové vyučování Japonsko - poděkování

Vážení rodiče, přátelé školy, jak již víte, tak v pátek proběhlo v naší škole projektové odpoledne na téma Japonsko. Tuto zemi jsme nejprve navštívili prostřednictvím cestopisné besedy manželů Márových. Promítali nám fotografie, videosekvence a za doprovodu domorodé hudby vyprávěli o všech veselých i vzrušujích zážitcích z cesty do Země vycházejícího slunce. Mohli jste být svědky průvodu a přenést se společně s námi do života v této krásné zemi. Pro všechny děti byly připraveny různé aktivity v amfiteátru za školou a uskutečnilo se i opékání na školní zahradě. Nechyběl ani přípitek šálkem lahodného čaje pro naše předškoláky, kteří se tímto pasovali do roku ČÁPAT.

 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Pasování předškolních dětí v MŠ

Ve středu 19.6.2019 proběhlo v mateřské škole za účasti pana starosty Jaroslava Vaňka, paní ředitelky ZŠ a MŠ Lenky Smetanové a rodičů „Pasování předškoláků“ na školáky. Děti byly oblečeny do slavnostních talárů a vystoupily s veselým, vtipným, ale důstojným kulturním programem, pod vedením svých učitelek. Na památku dostaly pohádkovou knihu, pastelky a drobný dárek. Nechyběl ani přípitek dětským šampaňským a vlastní podpis dětí do pamětního listu. Všichni si slavnostní odpoledne užili a ukápla i nějaká ta slzička dojetí. Velké poděkování patří všem dětem, které vše skvěle zvládly a paní učitelkám, které program vymyslely a s dětmi dlouhodobě a trpělivě nacvičovaly. 

T-mobile olympijský běh 2019

Dne 19.6. jsme se již tradičně zapojili do sportovní soutěže T-mobile olympijský běh. Starší ročníky už ví, že je čeká trasa dlouhá 1 km. Pro naše prvňáčky to byla nová zkušenost. Většina žáků dala do běhu všechny své síly. Každý byl obdarován symbolickou medailí, diplomem, sladkostí a malou drobností. Ti nejlepší získali ještě malé dárečky a keramické medaile, za které děkujeme žákům, kteří navštěvují keramický kroužek a paní ředitelce, která jim pomohla. Poděkování si zaslouží také všechny paní učitelky, které pomáhaly s organizací této akce. Ten největší dík patří paní učitelce K. Janků, která nás do soutěže přihlásila, vše organizačně zajistila a skvěle zorganizovala.