Jak voní les

V úterý 08.10. jsme uskutečnili poznávací výlet do Arboreta. Hned ráno děti rozvinuly v MŠ námětovou hru „Vůně lesa“. Postavily si z dřevěných stromů les a rozlišovaly rozdíl mezi stromem jehličnatým a listnatým. Také určovaly zvířátka bydlící v lese.

Pokračování tohoto článku »»»

Plavecký výcvik v MŠ 2019

Plavecký výcvik jsme zahájili 30.09. 2019 s 16 přihlášenými dětmi v „Baby clubu Kačka“ Opava. Nejdříve se děti seznámily se třemi  instruktorkami, které se jim věnovaly a učily je jednoduchým plaveckým úkonům jako například ručkování ve vodě, kopání, používání různých vodních pomůcek. Na závěr si sklouzly na skluzavce a vyhřály se v sauně, kde si i zazpívaly. Všechny děti byly velmi spokojené.

Drakiáda v ŠD 2019

Ve čtvrtek 3. 10. děti školní družiny již netrpělivě čekaly  až vyjdeme na kopec za vesnicí Na Hůrce a budeme pouštět draky. Po obědě nedočkavý dračí průvod vyrazil na určené místo. Letos převládalo příjemné počasí  s větrem tak akorát pro pouštění draků. 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Malované zpívánky v MŠ

V úterý 1.10. 2019 přijelo za dětmi do MŠ divadélko „Smíšek“ s naučnou pohádkou „Malované zpívánky“. Děti se hravou formou v hudebním příběhu dozvěděly co je to „skladatelka, noty a houslový klíč“. Společně s lesními zvířátky hledaly ztracenou notu, která utekla a ztratila se. Za pomocí dětí byla však nalezena. Celý pořad byl proložen veselými písničkami a hudebními hádankami. Děti za svou aktivitu dostaly sladkou odměnu.

Vyhodnocení dotazníků za školní rok 2018-2019

Vážení rodiče,

koncem minulého školního roku jsme se na Vás obrátili s prosbou, zda Vás můžeme požádat o anonymní vyplnění dotazníku. Jménem všech Vám děkuji za vyplnění a čas, který jste tomu věnovali.  S výsledky jste byli seznámeni prostřednictvím třídních schůzek v ZŠ i MŠ. Jestliže jste na třídních schůzkách nebyli přítomni, tak se máte možnost s vyhodnocením nyní seznámit. Lenka Smetanová

Vyhodnocení dotazníků ZŠ 2018–2019

Vyhodnocení dotazníků MŠ 2018–2019

Zahájení keramického kroužku 2019/20120

Oznamuji Vám, že ve středu 2.10. 2019 je zahájen keramický kroužek pro žáky naší školy i veřejnost. Kroužek se bude konat v keramické dílně – zadní část mateřské školy. Začátek pro veřejnost je možný od 16.30 hodin. V případě dotazu můžete psát na školní mail: škola@dolnizivotice.cz, případně volat na tel.číslo 736765332. L. Smetanová