Bajtík 2017

Dne 12.5. se žáci 5. ročníku Tomáš Adámek a Andrea Poláková zúčastnili počítačové soutěže Bajtík v kategorii „kilobajtík“. Téma tohoto ročníku bylo „Čím chci být, až vyrostu“. V kategorii kilobajtík se téma zpracovává v programu malování. Děkujeme žákům za reprezentaci naší školy, rodičům za spolupráci, paní vychovatelce Ivaně Schwanové za doprovod na soutěž a paní učitelce Kateřině Janků za veškerou přípravu žáků na tuto soutěž. 

 

Testování 5. ročníku ČŠI

V termínu od 9. do 26. května 2017  provedla Česká školní inspekce elektronické ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kde sledovala míru dosažení vybraných očekávaných výstupů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapojeno bylo 3 697 základních škol a víceletých gymnázií, v nichž žáci 5. nebo 9. ročníku řešili trojici testů. Naší škole byly určeny dva testy z trojice základních předmětů Český jazyk a Cizí jazyk a jeden ze tří doplňkových testů pro žáky 5. ročníku Člověk a svět práce- pracovní činnosti. Testy naši žáci doplnili krátkými dotazníky určené žákům a učitelům, jejichž odpovědi pomohou zasadit výsledky testování do širšího kontextu. Výsledky testů obdrželi žáci ihned a byly vynikající. Anglický jazyk žáci splnili v rozmezí 80–90%, Člověk a svět práce 90%,,Česká jazyk 70–90%. Žáci k testům přistupovali zodpovědně, poctivě a velmi se snažili podat co nejlepší výkon. Už se těšili na druhý den, jaké otázky je budou čekat.Testováni byli žáci Stela Stonišová, Andrea Poláková, Matěj Varyš, Matyáš Volkmer a Ondřej Dobrocký. Ostatní žáci byli omluveni. Získané informace budou nejen důležitou zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce (objektivní informace o míře získaných vědomostí a dovedností), ale také pro školy (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání). Všem žákům děkujeme a oceňujeme jejich výkon. Poděkování patří také pedagogům, kteří se podíleli na přípravě nebo při samotném testování jako dohled. Především děkuji paní učitelce Žanetě Indrákové, která s žáky provedla i zkušební testování a vše jim s pečlivostí a trpělivostí vysvětlila. 

Poděkování Den matek 2017

Ve čtvrtek 11.5.a v úterý 16.5. děti a žáci naší školy společně se svými učitelkami měli vystoupení nejen pro své maminky k jejich svátku. Touto cestou velice děkujeme Vám všem maminkám, babičkám, tatínkům a dědečkům, kteří jste si udělali čas a přišli se na nás podívat. Děkujeme Vám také za veškerou pomoc, za pomocnou ruku při přípravě kostýmů a za procvičování textů, které se děti musely naučit. Děkuji všem paní učitelkám a vychovatelkám, které se podílely na přípravě a realizaci těchto  programů. S trpělivostí, pečlivostí a dlouhodobě s dětmi nacvičovaly a snažily se o co nejlepší výkon. Děkuji panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi za veškerou pomoc při chystání, organizaci a ozvučení. Děkuji pracovníkům obecního úřadu za pomocné ruce, které by chyběly, kdyby nebyly. To největší poděkování však patří všem dětem, které předvedly excelentní výkony a vše zvládly na výbornou. L. Smetanová

Den matek v MŠ 2017

Ve čtvrtek 11.5. 2017 se herna v MŠ zaplnila nejen maminkami, ale i ostatními členy rodiny. Do MŠ zavítala také p. ředitelka a bývalé zaměstnankyně MŠ. Děti vystoupily s pásmem básní, písní a pohybovým ztvárněním. I přes nízký počet dětí – neštovice, se vystoupení dětem podařilo a diváci si odnesli pěkný kulturní zážitek. Na závěr programu děti svým maminkám předaly krásná srdíčka, kytičku a nechyběla sladká pusa. Poděkování patří nejen dětem, ale i p. učitelkám, které s  dětmi program nacvičovaly.

 

Pozvání ze ZŠ na Den matek

Vážené maminky, tatínci, babičky, dědečkové a přátelé školy, srdečně Vás zveme na vystoupení žáků naší školy, které je nejenom pro hodné a milující maminky, ale také pro Vás všechny ostatní. Žáci základní školy Vás provedou světem pohádek. Den matek se uskuteční v úterý 16.5.2017 v 16.30 hodin v místní tělocvičně. Za všechny srdečně zve Lenka Smetanová

Hudební koncert ve škole

Žáci 4. a 5. ročníku v rámci hudební výchovy se prezentovali hrou na svůj hudební nástroj. Žáci předvedli své umění při hře na klavír, flétnu, ale také na baskřídlovku. Protože tyto hodiny byly velmi pěkné, poutavé, zajímavé a v naší škole je mnoho žáků, kteří dovedou hrát na nějaký hudební nástroj, napadla nás myšlenka o uspořádání koncertu. Ve středu 10.5. své hudební nadání předvedlo 18 žáků, kteří zahráli různé skladbičky i skladby na klavír, flétnu, baskřídlovku a zazněla i kytara. Hodinový koncert byl nádherný a ostatní spolužáci tak měli jedinečnou příležitost ocenit um svých spolužáků. Všem účinkujícím patří velký obdiv a dík.