Poslední odvoz kaštanů, žaludů a ukončení sběru

V pátek 12.10. dopoledne bude poslední odvoz kaštanů a žaludů. Prosím, dejte pytle k brance školy a kilogramy nahlaste ved. vychovatelce Janě Šustrové. Po tomto datu již bude sběr ukončen. Děkujeme.

Bramboriáda a Drakiáda ve školní družině

Ve čtvrtek 4. 10. jsme se za velmi příznivého počasí vydali na školní zahradu péct brambory v ohni. Děti donesly brambory zabalené v alobalu a vyzkoušely si, jak si je lidé kdysi před mnoha lety pekli na poli při práci. Dětem se akce moc líbila a jak jim chutnalo, se můžete podívat v naší fotogalerii. 

V pondělí  8. 10. jsme se vydali na kopec Na Hůrku, kde jsme se chystali pouštět draky. Na kopci nás čekalo parádní slunečné počasí ovšem jen s lehkým vánkem, které na pouštění draků není moc příznivé. Ale i přesto se nám podařilo dráčky dostat do vzduchu, užít si skvělé atmosféry a vychutnat poslední sluneční paprsky. Jen nás mrzí, že i přesto, že akce byla avízovaná dlouho dopředu, mnoho dětí dráčky nemělo a pak jim to bylo líto. Velmi děkujeme za pomoc při zvládání nezbedných draků maminkám Lucii Svobodové, Petře Toškové a tatínkům Tomášovi Režnarovi a Pavlovi Tomáškovi. 

Hygiena rukou v ZŠ a MŠ

V pátek 5.10.2018 jsme na naší škole přivítali vzácnou návštěvu ze Slezské nemocnice v Opavě s projektem Hygiena rukou. Cílem osvětové akce bylo dětem připomenout nutnost hygieny rukou prostřednictvím prezentace na interaktivní tabuli i praktickou ukázkou, předvést a vysvětlit správnou techniku mytí i objasnit, kdy je potřeba ruce umývat. Žáci se naučili správně si mýt ruce pod dohledem paní Mgr. Barbary Podolínské, pracovníka v ochraně veřejného zdraví a sestry pro nemocniční hygienu SNO  paní Jany Bystrické, které správnou techniku mytí předvedly dětem velmi zábavnou formou. Dále si děti mohly vyzkoušet umytí rukou desinfekcí a pod speciální lampou pod UV světlem si mohly ověřit, zda techniku mytí rukou zvládly. Součástí celého projektu byla ukázka sanitního vozu s výkladem vedoucího zdravotní dopravní služby SNO pana Tomáše Hozy, která byla pro děti velmi zajímavá. Jako dárek dostalo každé dítě balónek s mottem Čisté ruce a další propagační materiály.

 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Gymnastika v MŠ 2018

V pátek 5.10.2018 byla zahájená 1. lekce gymnastiky s 13 přihlášenými dětmi. Seznámily se  s novou cvičitelkou. Popovídaly si o dodržování bezpečnosti při cvičení a seznamovaly se se základními prvky gymnastiky  – správné držení těla, chůze, propínání špiček. Dětem se první lekce velmi líbila a už se těší na další cvičení.

 

Informace ze školní družiny

Ve čtvrtek 4. 10. odpoledne budeme na školní zahradě péct v ohni jablíčka a brambory v alobalu. Prosíme, zabalte dětem jedno malé jablíčko a jeden malý brambor do alobalu (ať se nám to propeče). 

V pátek 5. 10. dopoledne bude druhý odvoz kaštanů a žaludů. Dejte svázané pytle za branku školy, děkujeme. 

V pondělí  8. 10. proběhne odpoledne v družině DRAKIÁDA. Po obědě, okolo půl druhé, půjdeme na kopec za vesnicí Na Hůrce, kde s dětmi budeme pouštět draky. Nezapomeňte přichystat dětem draky. Potěší nás, pokud můžete, když přijdete povzbudit děti a strávíte s námi pěkné odpoledne.       Vychovatelky ŠD

Podzim v Arboretu

Ve čtvrtek děti z MŠ se svými učitelkami zavítaly do Arboreta v Novém Dvoře. Tam je již očekávala paní průvodkyně, která je provedla celým areálem, seznámila s faunou, která se vyskytuje i mimo ČR. Výklad byl proložen krátkými příběhy o daných dřevinách. Na závěr si všichni prohlédli mini zoo. Výlet se zdařil a děti byly velmi spokojené.