Poděkování - 1. adventní neděle a den otevřených dveří ve škole

V neděli 27.11. jsme se společně setkali u obecního adventního věnce u příležitosti zapálení první adventní svíce. Těší nás zájem, že u této příležitosti jste navštívili naši školu, kde proběhla vánoční výstavka, a měli jste se možnost přesvědčit, že ve škole opravdu neleníme. Tímto velice děkuji všem našim dětem, paní učitelkám, správním zaměstnankyním, které se podílely na veškerých přípravách k tomuto dni, děkuji panu faráři, panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi a pracovníkům obecního úřadu za veškerou pomoc škole při přípravě na 1. adventní neděli, děkuji panu Vojtovi Vlčkovi za nádherný strom, kterým se naše škola může pochlubit, panu Kristiánovi za výrobu velmi kvalitního stojanu, manželům Pasičovým za vánoční hvězdy, firmě Optys v zastoupení pana ředitele Ing. Svatopluka Vavrečky za školní kalendáře a Vám všem, kteří jste napekli veškeré dobroty na náš sváteční stůl a jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu. Z celého srdce děkujeme a krásné adventní dny přejeme. 

Výlet za poznáním - Praha 2016

Využili jsme akci Českých drah „Děti na výlet Pendolinem“ a v pátek 18.11.2016 jeli starší žáci naší školy na výlet do Prahy. Vyjeli jsme v 6.30 hod. z Opavy–východ a zpátky jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách. V Praze nás přivítalo sluníčko a naše putování za poznáním mohlo začít. Z hlavního nádraží jsme se přesunuli metrem na Vyšehrad, kde jsme si prohlédli krásy Baziliky sv. Petra a Pavla, užili si pohledu z vyhlídky, místní park – zahradu, hřbitov slavných. Metrem, tramvají a lanovkou jsme pokračovali na Petřín, kde jsme prošli zahradami, vyšlapali schody na rozhlednu, zasmáli a pobavili se v bludišti. 

Pokračování tohoto článku »»»

Zahájení plavecké výuky žáků ZŠ

Dne 22.11. v úterý začíná plavecký výcvik v Městských lázních v Opavě. Děti budou mít s sebou podepsaný batůžek, v něm podepsanou pevnou igelitovou tašku, ve které budou mít mýdlo, podepsaný ručník a plavky. Holky budou mít gumičky na stáhnutí vlasů. Děti mohou mít koupací čepice a plavecké brýle. Do plavání pojedeme celkem 10×. Pokud bude dítě po nemoci a nebude moci plavat, bude mít v batůžku převlečení a přezůvky a pojede do plavání s ostatními dětmi. Po dobu plavání bude změněný rozvrh. V úterý bude výuka začínat v 7.45 h.. Z organizačních důvodů v tento den (úterý) půjde 2. ročník na oběd po 4. vyučovací hodině a vyučování bude ukončeno v 13.00 hodin. Taktéž je změna v organizaci v pátek, kdy 4.a5.ročník půjde na oběd po 4. vyučovací hodině a vyučování bude ukončeno v 13.00 hodin. 

Organizační pokyny plav.výuky 2016–2017

Rozvrh hodin plav.výuky 2016–2017

Učební plán plav. výuky 2016–2017 


Pozvánka na 1. adventní neděli - Den otevřených dveří v ZŠ

Obec a všichni žáci a zaměstnanci školy Vás srdečně zvou v neděli  27. 11. 2016 na tradiční setkání u adventního věnce, kde bude zapálena první adventní svíce vzácným hostem generálním vikářem Mons. Mgr. Martinem Davidem.  Zajisté Vás potěší vystoupení dětského sboru Čápata, který posílí i děti z MŠ. Program začne v 16.00 hodin v amfiteátru za školou, za nepříznivého počasí se program 1. adventní neděle uskuteční v sokolovně. Po skončení programu jste zváni do naší školy na malou vánoční výstavku, kde si můžete koupit něco z dětských prací k Vánocům anebo posedět ve školní jídelně či družině u malého adventního občerstvení.  Zároveň prosíme maminky a babičky o upečené dobrůtky k pohoštění u svátečního stolu. (Předejte ve školní jídelně paní Martině Pavlíčkové). Srdečně děkujeme.

Pozvání na 1. adventní neděli

 

Návštěva dětí MŠ ve ŠD

Stalo se již hezkou tradicí, že děti z naší mateřské školy navštívily družinu místní základní školy. Budoucí školáci a ostatní děti z MŠ přivítala vedoucí vychovatelka Jana Šustrová, která jim pověděla, proč žáci ze ZŠ navštěvují školní družinu a co vše v ní mohou po vyučování podnikat. Děti z MŠ si prohlédly jejich hračky, různé společenské hry, které tam mají jejich starší kamarádi. Atmosféra byla skvělá, dětem paní vychovatelka předala hezký dárek. Všichni jsme si s radostí zazpívali a rozloučili se.

Strašidla v MŠ

Děti z naší MŠ se 1.11. 2016 proměnily v krásná strašidla. Celý průvod se  vydal na strašidelnou vycházku, aby pozdravil děti a p. učitelky v ZŠ, zaměstnance OÚ, prodavačky v Jednotě a obyvatele Dolních Životic. Za velkého jásotu a pokřiku jsme si dnešní den velmi užili a děti byly odměněny sladkými dobrotami a obrázky. Velký dík patří  maminkám, či zbývajícím členům rodiny, kteří se na výrobě masek pro své děti podíleli.