Veselé zoubky 2017

Společnost dm drogerie  markt  s. r.o. připravila pro děti 1. ročníků preventivní program „Veselé zoubky“, do kterého se již po několikáté zapojila i naše škola. Jedná se o projekt na téma prevence zubního kazu. Žáci prvního ročníku zhlédli výukové DVD se zábavně vzdělávacím filmem „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Je to program pro interaktivní tabuli zaměřený na správnou péči o chrup, jak si zuby správně čistit, proč je nutné chodit na preventivní prohlídky k zubnímu lékaři a co všechno je třeba dělat pro zdraví a správný růst zoubků. Tyto otázky zábavnou formou zodpověděli hlavní hrdinové loutkového příběhu, Hurvínek a Mánička.  Následně si žáci vyplnili pracovní listy a každý prvňáček obdržel preventivní balíček, který obsahoval informační brožuru pro rodiče a děti, zubní pastu, kartáček, žvýkačky bez cukru a přesýpací hodiny pro odměření minimálního času potřebného k důkladnému vyčištění chrupu. Prevence je základ. Pojďme dětem společně ukázat správnou cestu ke zdravým zoubkům. 

Hasík 2017 ve 2.ročníku

V rámci projektu „Hasík“ naši školu pravidelně navštěvují dobrovolní hasiči  z Dolních Životic. Naši druháčci se v pátek 17.2.2017 těšili na instruktorky Bc. Lucii Čermínovou a Terezu Martínkovou. Dráček Hasík je dětem vždy kamarádem. Jde o preventivně výchovný program s názvem „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Tento projekt je vyučován ve dvou vyučovacích hodinách. V první hodině, kterou máme již za sebou, naše děti poznávaly hravou formou důležitá telefonní čísla, vlastnosti ohně. Vštěpovaly se jim zásady, že oheň dětem do rukou nepatří. Učily se přivolat si pomoc hasičů, policie, záchranné služby a rozšířily si základy zdravovědy. Děti získaly vědomosti, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, jak pomoci hořícímu člověku. Děti byly za své znalosti ohodnoceny dárečkem s danou tématikou. Jako poděkování přislíbily obrázek na hasičské téma.  Velice děkujeme paní instruktorkám za skvěle připravenou projektovou hodinu a již nyní se těšíme na další.

Velká gratulac Dorotce

Žákyně Dorotka Košárková se zúčastnila  ze ZUŠ Václava Kálika Opava v 0. kategorii okresního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje – housle, která se konala v Hradci nad Moravicí a získala nádherné 1.místo. Přestože se nejedná o aktivitu naší školy, máme z úspěchu Dorotky ohromnou radost. Z celého srdce velice blahopřejí žáci a zaměstnanci školy.

Družina má talent

I letos děti ukázaly nadání v soutěži „Družina má talent“, kterou jsme uspořádali  v pondělí 13. 2. ve školní družině. Porotu nám dělali paní vychovatelky s děvčaty a chlapci ze 3. a 4. ročníku. Různobarevnost a dovednosti spolužáků nám vyrazily dech. Odborná porota, diváci a dokonce i sami soutěžící nestačili žasnout. Zpěvem nás překvapili jednotlivci i skupiny, uši nám potěšily libé tóny flétny. 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Maškarní karneval v MŠ

Naše MŠ byla 15. 2. 2017 jedno velké jeviště, na kterém vystupovaly různé pohádkové bytosti. Nechyběli princezny, víly, zvířátka, rytíři, řemeslníci a jiné krásné postavičky. Všichni se zapojili do rušného představení – tancovali, zpívali a plnili úkoly, za které byli sladce odměněni. Každý z účinkujících dostal drobný dárek, takže všichni byli spokojeni.

 

 

Environmentální výchova v ZŠ

Již máme za sebou půlrok našeho ekologického desatera a už se těšíme na další témata. Každý měsíc se žáci seznamovali s jedním bodem desatera prostřednictvím vytvořené nástěnky, ale hlavně při společných rozhovorech nad daným ekologickým problémem. V září jsme si povídali o důležitosti vody, v říjnu proběhlo téma Energie, a také se uskutečnil celoškolní projekt věnovaný ke Dni stromů- stromová štafeta, při kterém naši bývalí žáci předávali ovocný strom našim prvňáčkům, a všechny děti plnily spoustu činností věnovaným stromům.

Pokračování tohoto článku »»»