Etiketa

Dne 12.2.2020 navštívila naši školu již podruhé lektorka vzdělávací agentury Katherine Kateřina Kloudová. Pro žáky všech ročníků byl připraven nový výchovný program s názvem Etiketa a byl zaměřen na pravidla slušného chování ve společnosti a na chování ve vztahu muž a žena.

Pokračování tohoto článku »»»

Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

V pondělí 10.2. se všichni, po uzavření školy a jarních prázdninách, opět s radostí setkali ve škole. Mnohé děti netrpělivě již očekávaly své vysvědčení. Společné celoškolní hodnocení prospěchu, chování a hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí proběhlo s úsměvem.

Pokračování tohoto článku »»»

Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa

V pondělí 10.2. 2020 se pro děti v MŠ uskutečnil naučný pořad „Zkus to zdravě“. Dětem se věnovala paní Jana Staňková a její  kamarád maňásek Zdravík, který je seznámil se zdravým způsobem života – jíst ovoce, zeleninu, nepřejídat se a sportovat. V průběhu naučného pořadu zavedl děti také na farmu, k rybníku a do lesa. 

Pokračování tohoto článku »»»

Oznámení

Oznámení o uzavření ZŠ a přerušení provozu MŠ z důvodu nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou

Vážení rodiče, z důvodu epidemiologické situace bude ZŠ a MŠ od 28. 1.2020 uzavřena. Běžný provoz bude obnoven 10.2.2020. Všichni strávníci jsou ze školní jídelny odhlášeni. Bližší informace naleznete v přílohách. Děkuji za pochopení L. Smetanová, řed. školy

Oznámení ZŠ a MŠ

Rozhodnutí ZŠ

Rozhodnutí MŠ

Sdělení

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu Přírodní zahrady. Naše škola chtěla této dotace využít, protože tímto způsobem bychom částečně zrekonstruovali zahradu mateřské školy a zřídili tak část environmentální venkovní učebny s výukově naučnými prvky a novou výsadbou zeleně za podpory veřejnosti. Výše dotace je 100 – 500 tis Kč, maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů. Žádosti o tuto dotaci je možné podávat od 3. 2. 2020 do konce března, ale rychlejší vyhrává. 

Pokračování tohoto článku »»»

Návštěva místního kostela

Děti a učitelky MŠ přijaly pozvání pana faráře Jana Kučery do místního kostela. Společně si zavzpomínali na vánoční svátky a prohlédli si krásný „Betlém“, o kterém si povyprávěli. Také se dozvěděli historii „Tří králů“, k čemu slouží „kadidlo“ a děti si mohly přivonět jak voní. Protože byly pozorné a hodné, dostaly na rozloučenou drobnou sladkost.