Mikulášská nadílka v MŠ

Ve čtvrtek 6.12. 2018 zavítal do MŠ Mikuláš s čertem. Nejdříve si vyslechl hodnocení p. učitelek na všechny děti a poslechl si básničky a písničky zpívané dětmi. Protože děti byly odvážné a statečné, dostaly balíček dobrot. Mikuláš i čert odcházeli spokojeni a děti byly rády, že si nikoho neodnesl.

 

 

Poděkování klubu rodičů ZŠ

Ve středu 5.12. navštívil naši školu Mikuláš, čert i anděl. Postupně navštívili všechny třídy, kde mnohé žáky pochválili, některé pokárali, ale nakonec všechny odměnili balíčkem samých dobrot. Velice děkujeme klubu rodičů základní školy za organizaci a realizaci mikulášské nadílky ve škole.

Vánoční dílničky v MŠ 2018

Vánoce, Vánoce přicházejí….. , zaznělo 4.12.2018 v tělocvičně MŠ při vánočním tvoření rodičů a jejich dětí.  Všichni měli možnost si vyzkoušet svoji šikovnost při tvoření svícnů a různých dekorací, které jim ve vánočním období zkrášlí jejich domovy. Učitelky se školnicí připravily materiál pro tvoření a rodiče, pod vedením maminky Adriany Plockové, se postarali o chutné pohoštění. Věříme, že jsme si všichni zpříjemnili předvánoční čas a odpočinuli si od předvánočního shonu. Děkujeme rodičům za jejich zájem a pohoštění. Velké poděkování patří paní učitelkám a paní školnici MŠ, které vše skvěle připravily a zorganizovaly.

 

 

Vánoční aerobik školních družin 2018

V pondělí 3. prosince 2018 proběhl v tělocvičně ZŠ Opava, Vrchní Vánoční aerobik ŠD okresu Opava. Soutěže se zúčastnilo 9 školních družin. Kromě pořádající ŠD Vrchní to byla ŠD T. G. Masaryka, ŠD Nový svět, ŠD B. Němcové, ŠD Otická, ŠD Brumovice, ŠD Dolní Životice, ŠD Komárov a ŠD E. Beneše. V malé tělocvičně ZŠ Vrchní se vystřídalo 134 dětí, převážně děvčat. Naši družinu reprezentovala za 2. kategorii Patricie Kuzníková, za 3. kategorii Nikola Grabiášová, Viktorie Kuzníková, Karolína Pavelková, Justýna Volkmerová, Kateřina Dušková, Klára Čechová, Terezie Šenková, Klaudie Stonišová. 


 


Pokračování tohoto článku »»»

Srdečné poděkování

Dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkovala Vám všem, kteří jste nám zachovali přízeň, přišli jste se podívat na náš program 1. adventní neděle v amfiteátru za školou a navštívili jste naši školu, kterou všichni zaměstnanci školy oblékli do svátečního kabátu, za což jim patří velký dík.  Děkuji paní učitelkám v ZŠ i MŠ za nácvik programu a vše, co pro tento slavnostní den udělaly a vykonaly i nad rámec svých pracovních povinností. Srdečné děkuji.

 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Poslední lekce plavání MŠ

Plavecký výcvik máme za sebou. Po dobu 3 měsíců děti zdokonalovaly své dovednosti v plavání. Podle pokročilosti byly rozděleny do skupin. Učily se za pomocí instruktorek a hravou formou vydechovat do vody, rozkopávat natažené nohy, lehnout si na vodu, potápět hlavu, lovit různé předměty a plavat s destičkou. Hravé činnosti dokázaly pozornost dětí upoutat natolik, že si ani nestihly všímat kontaktu s vodou. Za svou šikovnost byly děti odměněny lízátkem a molitanovou rybičkou.