T-mobile olympijský běh 2018

Dne 20.6. jsme se opět zapojili do sportovní soutěže T-mobile olympijský běh. Všechny děti běžely trasu dlouhou 1 km, vyzkoušely si své vytrvalostní schopnosti a podpořili nás i někteří rodiče. Každý se dostal do cíle, a proto byly děti oceněny sladkostí, diplomem, symbolickou medailí a malou drobností. Velice děkuji paní učitelce K. Janků za veškerou přípravu a organizaci této akce. Děkuji kolegyním, které byly nápomocny při tomto závodu. 

 

Loučení s páťáky 2018

Vážené maminky, babičky, tatínkové a dědečkové, vzácní hosté, srdečně Vás zveme v úterý dne 26. 6. v 16.30 hod.  v tělocvičně MŠ na slavnostní rozloučení s žáky pátého ročníku se ZŠ Dolní Životice. Žáci si pro Vás připravili malé představení a na závěr se slavnostně podepíšou do obecní kroniky. Tato slavnostní událost se uskuteční za přítomnosti pana starosty J. Vaňka a vzácných hostů. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Loučení 2018

Pasování předškoláků 2018

Ve středu 13.6. 2018 proběhlo v MŠ za účasti rodičů a rodinných příslušníků slavnostní pasování našich předškoláků. Celý program byl veselý a vtipný. Děti zpívaly, přednášely a také ukázaly, co se naučily v jazyce anglickém. Starosta OÚ J. Vaněk děti ostužkoval, předal jim knihu a drobné dárky. Ředitelka ZŠ a MŠ L. Smetanová pronesla slavnostní přípitek a popřála dětem hodně úspěchů ve škole.Na závěr se děti podepsaly do pamětního listu a společně jsme se vyfotili.

 

 

Školní výlet MŠ 2018

V pondělí 18.6. 2018 jsme jeli autobusem do lesa do Pilného mlýna.Tam nás očekával starosta Litultovic, který měl pro děti připravenou přednášku „O lesní školce“. Děti také skládaly ve skupinkách puzzle s lesními zvířátky. Na závěr opékaly špekáčky a jedly svoje dobroty z domova. Potom jsme  zavítali do Choltic k „větrnému mlýnu“, který jsme si prohlédli i uvnitř a dozvěděli jsme se něco i o jeho historii. Prohlídku mlýna jsme ukončili zpěvem za doprovodu harmoniky, na kterou hrál majitel mlýna pan Romfeld, který nás po celou dobu doprovázel a my mu srdečně děkujeme. Výlet se všem dětem líbil a do MŠ jsme se vrátili plní dojmů a zážitků.

 

Soutěž Hello games v Planetáriu

Ve úterý 12.6. jsme se vydali  na soutěž smíšených družstev Hello games do Planetária v Ostravě, kterou pořádala jazyková škola Hello. Soutěže se zúčastnilo 20 škol ve složení šestičlenného družstva. Za každou třídu byli vybráni žáci, kteří soutěžili v již dané disciplíně během školního roku. Po slavnostním zahájení a představení poroty začalo samotné soutěžní klání. Za druhou třídu soutěžila Barunka Kristiánová ve hře na flétnu. Za třetí ročník změřili své znalosti ve zdravovědě Dorotka Košárková a Ríša Schindler. Matematickou disciplínu si vyzkoušely čtvrťačky Justýnka Volkmerová a Klárka Čechová.

Pokračování tohoto článku »»»

Nabídka pracovního místa v MŠ

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace nabízí pracovní místo na pozici správního zaměstnance – výdej stravy v MŠ na zkrácený úvazek. Podmínkou k přijetí je vlastnit platný zdravotní průkaz (má neomezenou platnost) a výhodou je zkušenost v oboru, vhodné i pro důchodce. Podrobnější informace u ředitelky školy. Kontaktní údaje: e-mail škola@dolnizivotice.cz, tel.: 553 786 048.