Poslední lekce plav.výcviku a změna rozvrhu

Dne 8.11. proběhla poslední lekce plavání, kdy si děti dostatečně užily vodní hrátky s nejrůznějšími pomůckami. Vzhledem k ukončení plaveckého výcviku dojde od příštího týdne ke změně rozvrhu. Nový rozvrh dostanou žáci v pátek a bude platit od pondělí 13.11.. Od příštího týdne budou mít žáci již tělesnou výchovu, což znamená, že budou mít připravený cvičební úbor ( tričko, kraťasy, tepláková souprava nebo alespoň mikina a vhodná obuv do sokolovny, vše podepsané a dané do prodyšného pytlíku ). Děkujeme za spolupráci. 

Konzultační den v ZŠ - hodn. 1. čtvrtletí škol. roku 2017/2018

Vážení rodiče, blíží se hodnocení prospěchu a chování našich žáků za I. čtvrtletí. Konzultační den proběhne ve čtvrtek 9.11. 2017 od 14.30 do 17.00 hodin. Těšíme se na návštěvu všech rodičů.                                 Pedagogický sbor ZŠ

 

Halloween v ZŠ

Dne 20.10. si žáci 3.,4. a 5. ročníku opět v hodinách anglického jazyka připravili vystoupení k Halloweenu. Všichni si dali záležet na kostýmech, a tak jsme mohli vidět nejrůznější Halloweenská strašidla. Sešlo se tentokrát početné obecenstvo, což nás velmi potěšilo. S písní We are witches of Halloween jsme zahájili náš program plný básní, písní, pohybových doprovodů, ale také i hereckých výkonů. Všichni přítomní si mohli rozšířit své znalosti o tradicích v jiných zemích. Žákům se vystoupení podařilo, a tak si na Halloween vykoledovali potlesk svých spolužáků, rodičů a příbuzných. Velice děkuji paní učitelce K. Janků, Ž. Indrákové a paní vychovatelce J. Šustrové za přípravu programu a trpělivý nácvik. Všem účinkujícím žákům za krásný program. 

 

Stromová štafeta v babím létě

19. října na naší škole proběhl již několikátý ročník Stromové štafety. Společně se všemi dětmi a jejich učiteli jsme oslavili Den stromů. Již brzy ráno přispěchali do školy žáci šestého ročníku, kteří již chodí do školy ve Slavkově a už se těšili, jak si den ve škole v Dolních Životicích užijí.  Během dopoledního programu  čekala děti spousta pracovních listů, puzzlí, výukových programů a tvořivých činností s námětem stromů. Jelikož s žáky šestého ročníku přišly i poslední dozvuky babího léta, využili jsme krásného počasí k činnostem na školní zahradě. Uvítali jsme pomoc silných paží starších kluků, kteří pomohli s rytím záhonů i s ostatními pracemi na pozemku. Vyvrcholením celého dopoledne bylo předání ovocného stromu ringle žáky šestého ročníku našim malým prvňáčkům, kteří slavnostně slíbili, že se o svůj nový strom, budou vzorně starat. Závěrem školního projektu bylo umístění keramických portrétů šesťáků na pamětní zeď chodby v budově školy. Žáci šestého ročníku také dostali na památku flash disky, které byly plné fotografií z průběhu jejich působení na naší škole. Všichni žáci i učitelé si tento prosluněný den báječně užili.

Putování za skřítkem Podzimníčkem 2017

Dne 17. 10. se žáci prvního a druhého ročníku vydali putovat za skřítkem Podzimníčkem. Bylo to již tradiční vyvrcholení říjnového činění, ve kterém jsme získávali vědomosti v dlouhodobém podzimním projektu. Děti se opravdu snažily. Získávaly a třídily si poznatky o přírodě. Vypracovávaly zajímavé prvoukové stránky, vytvářely nástěnku na dané téma. Všechny vyučovací předměty byly plné podzimního počasí, stromů a plodů. Ani matematika nezůstala pozadu. Malí přírodovědci určovali počty vlaštovek, listů, stromů, porovnávali výšky i velikosti přírodnin, vytvářeli podzimní slovní úlohy. V českém jazyce jsme četli články s podzimní tematikou, ta se prolínala činnostmi při nácviku písmenek, uvolňovacích cvičeních před psaním i procvičování mluvnických jevů. Druháci si dokonce vytvořili myšlenkovou mapu všeho, co mají vědět o tomto ročním období, aby jim i dále připomínala důležité znalosti. 
  

Pokračování tohoto článku »»»

Loutkové divadlo Kašpárek

Dnes k nám do MŠ zavítalo loutkové divadlo „Kašpárek“. Herci měli s sebou krásné marionety, s kterými dětem zahráli pohádku „Kašpárek v pekle“. Jak to v pohádkách chodí, dobro zvítězilo nad zlem. Děti se zájmem poslouchaly a ze šťastného konce měly radost.