Oznámení s poděkováním

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu Přírodní zahrady. Naše škola chtěla této dotace využít, protože tímto způsobem bychom částečně zrekonstruovali zahradu mateřské školy a zřídili tak část environmentální venkovní učebny s výukově naučnými prvky a novou výsadbou zeleně za podpory veřejnosti. Žádosti o tuto dotaci je možné podávat od 3. 2. 2020 do konce března, ale rychlejší vyhrávají. 

Pokračování tohoto článku »»»

Setkání s bývalými zaměstnanci 2019

Ve středu 11.12. v naší škole proběhlo setkání s bývalými zaměstnanci školy. Naši vzácní hosté měli radost i z přítomnosti pana starosty, který přišel naše hosty pozdravit a slůvkem potěšit. Hosté si prohlédli školu, zaposlouchali se do básní a písní v podání našich žáků, měli možnost obdivovat hudební přednes na flétnu v podání Patricie Kuzníkové a obdivuhodnou hrou na violoncello všechny potěšila Terezka Košárková. Nechybělo ani popovídání u malého pohoštění. Byli jsme velice rádi a potěšeni, že nás milí hosté svou návštěvou poctili. Všichni žáci školy velice děkuji za sladkou pozornost.

Adventní koncert 2019

Obec Dolní Životice, Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice pořádají v neděli 22.12.2019 Adventní koncert, kdy bude zapálena 4. adventní svíce.  Začátek koncertu je v 15 hodin v místním kostele Nejsvětějšího Spasitele. V bohatém programu vystoupí školní pěvecký sbor Čápata, děti z MŠ a Komorní orchestr Ostrava. Přijměte srdečné pozvání a zpříjemněte si chvíle příprav na Vánoce.

Adventní koncert 2019

Návštěva v DPS

Také letos jsme zavítali do domova k seniorům s krátkým kulturním programem a vánočním přáníčkem. Děti se ukázaly v plné parádě a za svůj výkon sklidily potlesk a sladkou odměnu. Všichni si vzájemně popřáli krásné Vánoce a pevné zdravíčko v „Novém roce“.

 

 

Vánoční pečení v mateřské škole

Také v MŠ se těšíme a  připravujeme na Vánoce. Všichni jsme přiložili ruce k dílu a s chutí se pustili do práce. Nejdříve jsme si připravili těsto, které hbité prstíky dětí pořádně prohnětaly a potom vtlačovaly do formiček. Upekly se nám výborné „pracny“, které provoněly celou MŠ. Druhý den jsme se pustili do zdobení vánočních perníčků, které nám dodala paní Pavlíčková, za což ji velice děkujeme. Každé dítě si nazdobilo perníček dle vlastní fantazie a představivosti. Všichni byli nadšeni a se svým výsledkem spokojeni.

Závěrečná hodina plavání

Plavecký kurz nám uběhl jako voda. Všechny přihlášené děti překonaly strach z vody a naučily se základním plaveckým dovednostem – foukání do vody, ručkování, kopání ve vodě, potápění, plavání s rukávky či kruhem. Výuka probíhala hravou formou s dostatečným množstvím vodních pomůcek a nechybělo ani saunování, na které se děti vždy velmi těšily, protože si tak mohly společně zazpívat s dětmi z jiné MŠ.