T-mobile olympijský běh 2017

Dne 21.6. jsme si zasportovali a opět jsme se zúčastnili akce T-mobile olympijský běh. Nejdříve byli žáci ze všech ročníků seznámeni s trasou a pravidly. Posilnili jsme se Colafitem, který nám poslali sponzoři této akce spolu s dalšími drobnostmi pro děti. Dali jsme si malou rozcvičku a připravili jsme se na start běhu na 1 km. Všichni žáci se snažili a zvládli celou trasu, a to i naši prvňáčci.  Po doběhu jsme se přesunuli zpět do školy, kde každý sportovec dostal oplatek Corny, diplom za účast na tomto běhu a papírovou medaili. Od společnosti Koh-i-noor jsme obdrželi spoustu úžasných barviček a štětců, kterými si děti vyzdobily zadní stranu medaile a diplom. Dárečky obdrželi také Aleš Včelka jako vítěz z celé školy a Markétka Janků, které doběhla první z děvčat. Po loňské zkušenosti, kdy po ukončení závodu bylo menším dětem líto, že se v takové konkurenci nemohou umístit, jsme pak z vlastní iniciativy vyhlásili a ocenili i tři nejlepší běžce z každého ročníku. Velké poděkování patří všem paní učitelkám, které tuto akci podpořily a postaraly se o celý průběh. Velice děkuji paní učitelce Kateřině Janků, která celou akci skvěle zorganizovala a zajistila. 

Starověké Řecko v ZŠ

V pátek 16. 6. 2017 se konalo v naší škole projektové odpoledne s názvem Starověké Řecko. Děti se ve škole sešly v 16.00 hodin v příhodném oděvu a měly s sebou věci na spaní. Nejprve je paní vychovatelka Jana Šustrová prostřednictvím prezentace seznámila s tímto obdobím a mohlo následovat pasování předškoláčků do řad Čápat. Protože v době pasování nám zrovna počasí nepřálo, tak to byl možná důvod malé účasti našich nejmenších kamarádů. Ve škole nám však optimismus nechyběl a zcela jistě nám pomohl ke sluníčku. Proto jste mohli být svědky průvodu některými ulicemi v obci a vidět nás ve vší kráse. 

Pokračování tohoto článku »»»

Hello games v U6

Ve středu 14.6. jsme se vydali vlakem na soutěž smíšených družstev Hello games v Ostravě U6 Malý svět techniky, kterou pořádala jazyková škola Hello. Soutěže se zúčastnilo 25 škol ve složení šestičlenného družstva. Za každou třídu byli vybráni žáci, kteří soutěžili v již dané disciplíně. Po slavnostním zahájení a představení poroty začalo samotné soutěžní klání. Za druhou třídu soutěžila Dorotka Košárková ve hře na housle. Za třetí ročník změřily své znalosti ve zdravovědě dvě žákyně Justýnka Volkmerová a Klaudinka Stonišová.  Za čtvrtou třídu plnily matematickou disciplínu Markétka a Martinka Janků.  Stelinka Stonišová soutěžila za pátou třídu v anglickém jazyce. 

Pokračování tohoto článku »»»

Cvičný požární poplach v ZŠ

Dne 13.6.2017 zažila naše škola pěkně vzrušující dopoledne. Ve třídách panoval klid a hloubání nad učivem, nikdo ani nezapochyboval, že by se jinak klidná hodina mohla proměnit v nevšední zážitek.  Najednou se v chodbách školy ozvalo z úst naší paní školnice: ,,Hoří.“ Žáci zachovali klid a společně se svými učiteli vyšli před budovu školy. Kouř dýmu se valil okny v přízemí budovy školy v prostoru výdejny stravy, kde došlo k zahoření spotřebiče na ohřev jídla, byl zde instalován vyvíječ kouře. Děti dychtivě pozorovaly oblaka dýmu a s netrpělivostí očekávaly příjezd JSDH Dolní Životice, kteří zahájili průzkum budovy, rozvinuli dopravní a útočné vedení, nalezli a vynesli osobu, která se při hašení nadýchala zplodin a poskytli jí předlékařskou pomoc. 

Pokračování tohoto článku »»»

Lesní pedagogika u nás ve škole

Ve čtvrtek 8.6. se žáci 4. ročníku vydali do lesů na tzv. Lesní pedagogiku. Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Naším lesním pedagogem byl pan J. Birgus, který nás po celé dopoledne lesem provázel. Děti pracovaly ve skupinách, procházely se po lese, kde plnily úkoly, hrály hry, zkoumaly přírodu, dozvídaly se zajímavosti ze života lesních zvířat a objevovaly krásy lesa.

Pokračování tohoto článku »»»

Děti malovaly, jak bude vypadat práce za sto let, velká gratulace Kristýnce Košárkové

Celostátní výtvarnou soutěž „Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého" vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, jako součást Evropské kampaně „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“. Nad soutěží, kterou podporuje Evropská agentura pro BOZP v Bilbau, převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí. Děti ze základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a z dětských domovů si zahrály na vizionáře a vyjádřily pomocí obrázků, jak by mohla vypadat práce za sto let. 95 škol, dětských domovů a dalších školských zařízení z celé ČR přihlásilo do soutěže celkem 431 výtvarných prací svých svěřenců. Předávání cen se konalo v Poslanecké sněmovně, pěti úspěšným autorům v každé kategorii byly předány hodnotné ceny. Odměněni byli i pedagogové, kteří oceněné tvůrce přihlásili do soutěže.

 

 

Pokračování tohoto článku »»»