Recitační soutěž v ZŠ 2018

Ve středu 14. února proběhla již tradiční recitační soutěž žáků naší školy. V jednotlivých třídách se uskutečnilo nejprve třídní kolo a  vybraní žáci postoupili do školního kola. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jak je náročné vystoupit před spolužáky a porotou. Výběr básní byl rozmanitý. Převládaly básně veselé a o zvířátkách. Porota měla velmi těžké rozhodování, aby vybrala ty nejlepší, protože konkurence byla opravdu veliká. První tří umístění soutěžící k diplomu dostali krásné ceny, ostatní účastnický list s drobnou pozorností. Do okrskového kola postoupily: Terezka Košárková, Paťa Kuzníková, Markétka Čechová, Viktorka Mičková, Eliška Mičková a Kristýnka Košárková. Tato děvčata budou reprezentovat naši školu a přejeme jim mnoho štěstí. Velice děkuji paní učitelce Ž. Indrákové za organizaci a přípravu celé soutěže a všem ostatním vyučujícím za spolupráci.

Maškarní karneval v MŠ 2018

Páteční den byl v MŠ od rána naladěn do veselí, smíchu, hudby a soutěží. A kdo se veselil? No přece děti, které byly krásně převlečené za zvířátka, princezny, bojovníky a jiné pohádkové bytosti. Všechny děti se zapojily do plnění úkolů, za které dostaly sladkou odměnu. Nechyběla ani promenáda masek, diskotéka a drobný dárek pro všechny děti. Všichni si karneval velmi užili a děkujeme maminkám za pěkné masky pro děti.

 

Pohádkové putování po evropských zemích

V pátek 9.2. 2018 navštívily naši školu Mgr. Lenka Fonioková a Jana Juřičková z Eurocentra Ostrava a Europe Direct Ostrava s programem Pohádkové putování po Evropě. Pro děti všech tříd si připravily pohádkové povídání spojené se skládáním puzzlí velké pozemní mapy Evropy a doplňování obrázků v kvízu. Žáci shlédli krátká videa z pořadu Evropské pexeso o zemích EU. Společně s dětmi 1.-2.ročníku se proputovaly čtyřmi evropskými státy Dánskem, Velkou Británii, Francii a Itálii. Seznámily žáky s pohádkovými postavami jednotlivých zemí. Všechny děti si zopakovaly hlavní města států, jejich vlajky, dozvěděly se o typických jídlech či zajímavostech, které se k jednotlivým zemím pojí. Dopolední setkání se všemi třídami uteklo velmi rychle.  Úžasný přístup k dětem a prezentace spojená s interaktivními prvky slečen Lenky Foniokové a Jany Juřičkové získaly velký potlesk od dětí i poděkování učitelů.

Zimní olympiáda v MŠ

Olympiádu jsme zahájili v pondělí 5.2. 2017 slavnostním zapálením „ohně“, který nám „plápolá“ na dveřích v šatně dětí. Děti  si každý den zahrály v tělocvičně na sportovce a vyzkoušely si různé druhy sportů – slalom na lyžích, hokej, krasobruslení ve skupině i v párech. Ukončení olympiády proběhlo ve čtvrtek předáním medailí a diplomů všem zúčastněným na stupních vítězů a na závěr si všichni vyzkoušeli sjezd na saních a bobech na zahradě MŠ.

 

 

Projekt NÁMOŘNÍCI ve školní družině

Ve školní družině se z nás v lednu stali námořníci. Na dalekou cestu jsme se museli pořádně připravit. Malovali jsme a také jsme si vyrobili lodě s plachtami, kormidly, kotvami a dalekohledy. Na cestě po moři jsme získávali informace a zajímavosti o jednotlivých světadílech. Byli jsme rozděleni do pěti lodních posádek. Společně jsme se naučili námořnickou hymnu. Vpluli jsme do minulosti a dověděli se spoustu zajímavostí o pirátech, korzárech, mořeplavcích a také o životě a výpravách Kryštofa Kolumba a o objevení „Nového světa“. Velice nás zaujal příběh Robinsona Crusoa  na opuštěném ostrově. Po splnění všech úkolů jsme samozřejmě našli velkou truhlici se sladkým pokladem. Pro úspěšnou plavbu posádky bylo důležité dodržování pravidel, spolupráce a respektování se navzájem. 

 

Pokračování tohoto článku »»»

ODISbus

Dne 6.2. navštívili naši školu koordinátoři společnosti ODISbus. Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili přednášky ve zcela nezvyklém prostředí, a to v autobuse. Předmětem projektu byla propagace veřejné dopravy a  to zejména prostřednictvím osvětového programu mezi školní mládeží s využitím speciálního propagačního autobusu. Tento program má za cíl změnit povědomí, zvýšit atraktivitu a popularitu veřejné dopravy, která je v současnosti často vnímána jako doprava pro sociálně slabší. Během přednášky byli žáci seznámeni se společenskou rolí a ekologickými přínosy cestování veřejnou dopravou. Seznámili se s druhy veřejné dopravy, s kartou ODIS, získali také povědomí, jak a kde vyhledat dopravní spoje na internetu. Žáci také shlédli krátké video o výhodách hromadné dopravy. Na závěr byli všichni žáci odměněni magnetkami s různými dopravními prostředky. Přestože venku panovalo mrazivé počasí, dětem bylo v autobuse teplo a všechny děti si odnesly spoustu nových zajímavých informací.