Konzultační den za 1. pololetí 2017

Vykročili jsme do nového kalendářního roku a za chvíli nás čeká I. pololetí školního roku 2016/2017. Proto bude v úterý 10.1. 2017 pedagogická rada projednávat hodnocení prospěchu a chování žáků. S výsledky porady budou pak rodiče seznámeni v konzultačním dni dne 12.1. 2017 od 14.30 – 17.00 hodin. Možnost také individuální domluvy. V úterý 31.1.2017 bude žákům vydán VÝPIS vysvědčení, originál bude uložen ve škole do závěrečného hodnocení v červnu. V pátek 3.2.2017 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. 

Vánoční prázdniny v ZŠ a MŠ

Oznamujeme Vám, že od pátku 23. 12. 2016 do pondělí 2.1.2017 jsou v základní škole i mateřské škole vánoční prázdniny. Děti a žáky budeme s radostí očekávat v úterý 3.1.2017 v našich školách. 

Vážení rodiče a přátelé školy, veselé a pohodové Vánoce Vám chceme přát, aby člověk člověka měl rád. Abychom navzájem si více štěstí přáli, aby i ty další roky za to stály! Za kolektiv ZŠ a MŠ Lenka Smetanová

PF 2017

Vánoce v základní škole

Ve středu 21.12. v naší škole proběhlo setkání s bývalými zaměstnanci školy, kteří si dnes užívají zaslouženého důchodu. Naši vzácní hosté si prohlédli školu, společně s žáky si zapívali koledy a popovídali si u malého pohoštění. Všichni jsme se tak naladili příjemnou vánoční atmosférou. Byli jsme velice rádi a potěšeni, že nás milí hosté svou návštěvou poctili.

Ve čtvrtek 22.12. všichni žáci naší školy očekávali příchod Ježíška. Na Ježíška se děti nejprve těšily v ateliéru školy a jeho štědrost udělala všem opravdu velkou radost. Pokračování bylo v jednotlivých třídách, kde proběhly vánoční besídky v duchu vánočních tradic, dárečků a pamlsků. Pěkné prožití vánočních svátků jsme popřáli všem zaměstnancům obecního úřadu a děti dostaly za svůj zpět a přáníčka odměnu v podobě balíčků, které jim udělaly velkou radost, děkujeme. Školní den nám rychle utekl a dětem se nechtělo jít ani domů.

 

Ježíšek už naděluje v MŠ

Před tím než do školky zavítal Ježíšek s dárečky, děti se naladily na vánoční atmosféru zhlédnutím pohádky „Dva Mrazíci“. Pohádku zahrálo divadlo „Smíšek“.  Po pohádce děti ochutnaly cukroví a ovoce, které si z domu přinesly a netrpělivě čekaly, až zazvoní zvoneček. Pod stromečkem děti objevily plno balíčků. Děti rozbalovaly, co jim síly stačily a radovaly se z nových stavebnic, skládanek, dřevěného domečku pro panenky, míčů, branek na fotbal a mnohých jiných dárečků. Ježíšek také naježil nové peřinky s polštáři i krásným povlečením, aby se dětem dobře odpočívalo. Nezapomněl také na všechny zaměstnance mateřské školy. Během tohoto krásného dne nás navštívili i paní ředitelka, pan starosta, pan farář a paní Jedličková, kteří nás potěšili malými dárečky pro radost.

Vystoupení pro seniory v DPS

I letos jsme s dětmi z MŠ navštívily místní seniory, kde jim děti se svými učitelkami předvedly krátké kulturní vystoupení a obdarovaly je vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Za své vystoupení sklidily velký potlesk, pochvalu a dostaly sladkou odměnu.

Vánoční koncert 2016

Obec Dolní Životice, Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice pořádají v neděli 18.12.2016 Vánoční koncert, kdy bude zapálená 4. adventní svíce.  Začátek koncertu je v 16.00 hodin v místním kostele Nejsvětějšího Spasitele. V bohatém programu vystoupí školní pěvecký sbor Čápata, děti z MŠ s jejich učitelkami i vychovatelkami a hostující pěvecký sbor Křížkovský. Přijměte srdečné pozvání a nalaďte se do vánoční atmosféry příjemným kulturním zážitkem z našeho koncertu a zpříjemněte si chvíle příprav na Vánoce.

Koncert 2016