Výlet 3. ročníku

V pátek 24.6. se 3. ročník vydal na třídní výlet do ŽIVOTSKÝCH  HOR. Naším cílem byl RANČ NA KONCI HOR, kde nás přivítal pan Jiří Mazur, který si pro nás připravil bohatý a pestrý program. Děti si mohly vyzkoušet, že taková jízda na praseti není vůbec nic jednoduchého.  Aby si mohly vyzkoušet samostatnou jízdu na koni, musely si své koně nejprve očistit a připravit. Odměnou jim byla spanilá jízda na koni, ale také samotné umění koně ovládat. Dětem však zatrnulo, když jim pan Mazur divokou jízdu sám předvedl. Všichni si také vyzkoušeli svůj bystrý zrak ve střelbě ze vzduchovky a při boxování se svým soupeřem. Posilnit jsme se mohli opečenými párky, chlebem, které pro nás připravil opět pan Jiří Mazur a po celou dobu nám zajistil pitný režim v podobě čepované limonády. Příjemným překvapením pro nás bylo, když nám pan Macola dovezl sladké koblížky, chleby a velký meloun, takže jsme hlady opravdu netrpěli. K pití jsme od manželů Macolových dostali šampusy, které jsme si už ponechali na samotné ukončení školního roku. Velice děkuji panu Jiřímu Mazurovi, za veškerou starostlivost, péči, zajištění všech aktivit a možnost strávit velice krásný den na jeho ranči. Děkujeme také manželům Macolovým, za veškeré dobroty, které nám věnovali. 

Kulturní vystoupení ve škole

Dne 20.6. jsme měli možnost zhlédnout malé vystoupení žáků ZUŠ Václava Kálika v Opavě pod vedením pana učitele Romana Kully. Na akordeon zahráli Markéta a Martina Janků a Matěj Gebauer. Na elektronické klávesy zahrál Tobiáš Mlýnek a Filip Nowak. V závěru zahrál také několik skladeb i pan učitel. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o zmiňovaných hudebních nástrojích, o hře i o dalších hudebních oblastech. Děkuji paní učitelce Kateřině Janků za zajištění této akce pro celou školu. 

T-mobile olympijský běh

Dne 22.6. jsme se zúčastnili akce T-mobile olympijský běh. Do běhu se zapojilo přes 200 škol, přes 37.000 žáků a my jsme patřili k nim.  Připojili jsme se tak k mezinárodnímu Olympijskému dni největší běžeckou akcí v České republice. Nejdříve jsme se seznámili s tím, co nás čeká a o čem tato akce je. Pak jsme se přesunuli za školu. Zdobením startovací rovinky jsme se zapojili do soutěže společnosti Koh-i-noor. Nechyběla ani rozcvička a rozběhání. Moc nás potěšilo, že se k nám připojili i někteří rodiče. Hromadným startem v 10.00 hodin jsme vyběhli na trasu dlouhou 1 km. Všichni jsme to zvládli a měli jsme z toho radost. Každý žák obdržel unikátní olympijský náramek, drobný dáreček a diplom. Velice děkuji paní učitelce Kateřině Janků za registraci a zapojení naší školy do tohoto projektu.

Poděkování z Divokého Západu

Na Divokém Západě bylo opravdu veselo. Spaní ve škole se vydařilo a všem se nám velice líbilo. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem maminkám a babičkám, které nám napekly mnoho vynikajících dobrůtek, na kterých jsme si ještě další dva dny mohli pochutnávat. Bezpečnost během našeho průvodu nám zajistili hasiči pod vedením velitele jednotky pana Vladimíra Loserta. Velice děkujeme. Děkuji manželům Hradečným, Davidovi Cábelovi za jejich ochotu, trpělivost a koňské hřbety, kterých si naše děti plně užívaly. Děkuji myslivcům za jejich součinnost při střelbě ze vzduchovky. Panu A. Hoppovi a M. Remeši za zajištění bezpečnosti při střelbě a panu A. Hoppovi za veškerou ochotu, starostlivost, která samotné akci předcházela. Děkuji panu Macolovi, který nám ochotně dovezl veškeré pečivo. Velké poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci školy, bez kterých by se tato akce nemohla vůbec realizovat.

Podpora T-mobile olympijského běhu

Vážení rodiče, dne 22.6. se naše škola zúčastní T-mobile olympijského běhu. V tento den se děti nebudou učit. Ráno proběhne prezentace, a pak si kresbami vyzdobíme startovací rovinku. Hromadný start bude v 10.00 hodin. Všichni žáci poběží nebo alespoň ujdou trasu dlouhou 1 km. Start bude na asfaltové cestě za školou. Můžete se k nám přidat nebo můžete přijít své děti povzbudit. 

Na Divokém Západě - spaní ve škole

Milí rodiče, přátelé školy, v pátek 17. 6. 2016 se bude konat na naší škole projektové odpoledne s názvem Na Divokém Západě. Odpolední provoz školní družiny bude v tento den do 15.30 hodin. Děti budou  mít sraz v 16.00 hodin opět ve škole již v příhodném oděvu a nezapomenou mít s sebou věci na spaní. V 17.00 hodin proběhne pasování předškoláků do řad našich Čápat. Tímto je srdečně zveme na tuto akci v doprovodu jejich rodičů. Pro děti je přichystaná řada činností na celé odpoledne a zábavný večer s kytarou u ohně pod dozorem všech pedagogů.   Během podvečerních hodin, okolo 17.30 hodin, můžete být svědky průvodu, který půjde ulicemi Dolních Životic. V bohatém večerním programu nebude čas na nudu.  Předpokládaný konec projektu bude pro nepřespávající děti ve 22 hodin (odchod s rodiči). Přespávající děti odejdou v sobotu ráno po snídani v 8.30 hodin. Vše bude hrazeno z prostředků KR, kterému tímto srdečně děkujeme. Prosíme maminky a babičky o upečené dobrůtky ke  svačině a snídani. Předem velice děkujeme.