Krásné letní dny přejeme

Vážení rodiče, přátelé školy,

ve čtvrtek 30.6. jsme měli společné hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2015/2016. Paní vedoucí vychovatelka Jana Šustrová vyhodnotila a odměnila všechny šikovné sběratele papíru a pomerančové kůry, v jednotlivých třídách dostali žáci od svých třídních učitelek vysvědčení a společně jsme slavobránou a zpěvem vyprovodili naše spolužáky z pátého ročníku. Tak jsme společně uzavřeli dveře naší školy za tento školní rok a děti se mohly těšit na prázdniny a učitelé a správní zaměstnanci na zaslouženou dovolenou. V případě potřeby komunikace se školou si můžete domluvit schůzku prostřednictvím e-mailu škola@dolnizivotice.cz. Mateřská škola bude po dobu letních prázdnin uzavřena od 18.7. – 26.8. 2016. Během letních prázdnin v našich školách však nebudeme zahálet. V mateřské škole proběhne celková rekonstrukce kanalizace a drobné stavební úpravy a v základní škole se budeme těšit na nové dveře, které nám rozdělí chodbu u školní družiny na dvě části, a umožní tak vstup do školy Vám rodičům, prarodičům při vyzvedávání Vašich dětí. Touto cestou bych chtěla velice poděkovat paní Ing. Šimkovské, která se nám postarala o veškerou potřebnou stavební dokumentaci. Za celý kolektiv obou škol Vám všem přeji krásné letní dny, příjemnou a pohodovou dovolenou a hlavně šťastný návrat ze všech cest, které budete realizovat. 

                                                                                                                            Za kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice    Lenka Smetanová

Zlatá medaile v Olympijském víceboji

Po úspěchu v minulém školním roce, kdy jsme získali stříbrnou medaili v Olympijském víceboji, nás opět paní učitelka Kateřina Janků zaregistrovala do Olympijského víceboje. Vše zorganizovala a za pomoci všech paní učitelek jsme plnili veškeré disciplíny. Díky sportovním výkonům a zapojením všech žáků naší školy, naše škola získala vytouženou ZLATOU MEDAILI, ze které máme nevýslovnou radost. Každý žák dostal sportovní vysvědčení a paní učitelka Mgr. Kateřina Janků získala ZLATÉ OCENĚNÍ ZA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Paní učitelce srdečně gratulujeme a děkuji za celkovou organizaci tohoto víceboje. Přestože by nám nevadilo tento úspěch zopakovat, děti nám sdělily, že nám ještě chybí  medaile bronzová. Tak se tedy necháme překvapit. Smejici se

Jak se žije jinde?

Dva dny před koncem školního roku, 28.6.2016,  nás navštívila bývalá žákyně naší školy paní Šárka Losertová Bunde se svými dětmi. Nebylo by to nic divného, ale paní Šárka žije v USA nedaleko New Yorku v Pensylvanii již šestnáct let. Proto nás nadchla myšlenka na besedu, která by dětem přiblížila život v tak veliké zemi. Nejprve žáčky seznámila s tím, jak se jí žilo v cizím státě daleko od domova. Přiblížila, jak rozsáhlé území USA zabírají, a také hovořila o systému vzdělávání v této zemi. Posluchači se rozumně ptali na spoustu věcí, mimo jiné i na život dětí ve školních lavicích, na což ochotně odpovídali sourozenci Esterka a Kubík. Vše proběhlo v příjemné atmosféře a naši žáci slyšeli i angličtinu, což je mohlo motivovat k vzdělávání a zdokonalování v tomto jazyce. Velice děkujeme paní Losertové Bunde, že si našla se svými dětmi čas na velmi pěknou a zajímavou besedu pro naši školu.

Výlet do Litultovic

Krásné letní  počasí dne 24.6.2016 vytáhlo žáky 1.,2.,4. a 5. ročníku ze školních lavic na čerstvý vzduch. Všechny děti se vydaly na pěší výlet do Litultovic.  Po krátké procházce se děti usadily ve stínu dřevěné pergoly Zámecké restaurace a občerstvily se svými svačinami. Poté jsme se všichni vydali do Zámeckého parku, kde si děti mohly vyzkoušet svá horolezecká umění na nové lanové prolézačce. Přestože bylo velké horko, děti stále vymýšlely spoustu her s míči a sehrály velký boj ve vybíjené. Velkou odměnou byla pak pro děti dobrota v podobě nanuku, sladkostí a chladivých nápojů, které si mohly zakoupit v místním obchodě. Cesta zpátky už byla rychlá, jelikož se všichni těšili na dobrý oběd ve škole.

Výlet 3. ročníku

V pátek 24.6. se 3. ročník vydal na třídní výlet do ŽIVOTSKÝCH  HOR. Naším cílem byl RANČ NA KONCI HOR, kde nás přivítal pan Jiří Mazur, který si pro nás připravil bohatý a pestrý program. Děti si mohly vyzkoušet, že taková jízda na praseti není vůbec nic jednoduchého.  Aby si mohly vyzkoušet samostatnou jízdu na koni, musely si své koně nejprve očistit a připravit. Odměnou jim byla spanilá jízda na koni, ale také samotné umění koně ovládat. Dětem však zatrnulo, když jim pan Mazur divokou jízdu sám předvedl. Všichni si také vyzkoušeli svůj bystrý zrak ve střelbě ze vzduchovky a při boxování se svým soupeřem. Posilnit jsme se mohli opečenými párky, chlebem, které pro nás připravil opět pan Jiří Mazur a po celou dobu nám zajistil pitný režim v podobě čepované limonády. Příjemným překvapením pro nás bylo, když nám pan Macola dovezl sladké koblížky, chleby a velký meloun, takže jsme hlady opravdu netrpěli. K pití jsme od manželů Macolových dostali šampusy, které jsme si už ponechali na samotné ukončení školního roku. Velice děkuji panu Jiřímu Mazurovi za veškerou starostlivost, péči, zajištění všech aktivit a možnost strávit velice krásný den na jeho ranči. Děkujeme také manželům Macolovým, za veškeré dobroty, které nám věnovali. 

Kulturní vystoupení ve škole

Dne 20.6. jsme měli možnost zhlédnout malé vystoupení žáků ZUŠ Václava Kálika v Opavě pod vedením pana učitele Romana Kully. Na akordeon zahráli Markéta a Martina Janků a Matěj Gebauer. Na elektronické klávesy zahrál Tobiáš Mlýnek a Filip Nowak. V závěru zahrál také několik skladeb i pan učitel. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o zmiňovaných hudebních nástrojích, o hře i o dalších hudebních oblastech. Děkuji paní učitelce Kateřině Janků za zajištění této akce pro celou školu.