Přespolní běh okolo Stříbrného jezera

Dne 22.9. se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili závodu Přespolní běh kolem Stříbrného jezera. Byl to závod družstev a letos se zapojilo mnoho škol. Všichni žáci se snažili podat co nejlepší výkon, za což si zaslouží pochvalu. Naši hoši obsadili 17. místo z 21 družstev. Nejlépe doběhl Aleš Včelka, který se umístil na 34. místě z celkového počtu 115 běžců. Děvčata obsadila velmi krásné 8. místo z 18 družstev. Nejlépe doběhla Markéta Janků, která se umístila na 17. místě z celkového počtu 100 běžkyň. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Také děkujeme paní Lence Macolové a panu Alešovi Gureckému za převoz žáků na závody a zpět. Velké poděkování patří paní učitelce Kateřině Janků, která vše zorganizovala, žáky na závod doprovodila, po celou dobu se o ně pečlivě starala a povzbuzovala.

 

Olympijský víceboj, zlatá medaile a Šárka Kašpárková

Dne 20.9. proběhl na naší škole trénink s olympionikem v rámci projektu Sazka Olympijský víceboj. V loňském roce jsme se do projektu opět zaregistrovali a celkem se zapojilo 1634 škol. Poctivě jsme plnili disciplíny a díky skvělé spolupráci jsme splnili dané požadavky a mohli jsme se zařadit  mezi nejaktivnější školy, které se dostaly do losování o možnost zatrénovat si s úspěšnými českými sportovci včetně olympijských medailistů. Z celé ČR bylo vylosováno pouze 28 škol, z každého kraje 2. My jsme měli štěstí a byli jsme vybráni. Do naší školy dorazil realizační tým a v 10.00 hodin jsme odstartovali trénink s mistryní světa v trojskoku Šárkou Kašpárkovou v doprovodu známého atletického trenéra Michala Pogányho. Celou akci moderoval Jan Weberněkolikanásobný mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu. Žáci plnili v družstvech disciplíny na pěti stanovištích a přes počáteční nervozitu a nejistotu se postupně rozvinula úžasná atmosféra. Všichni se s nadšením pouštěli do sportovních aktivit, povzbuzovali se a sportovali v duchu fair-play hry. V závěru akce proběhlo vyhodnocení, focení a autogramiáda. Děkujeme Všem organizátorům projektu Sazka Olmypijský víceboj, že našim dětem poskytli jedinečný zážitek, na který jen tak nezapomenou. Děkuji všem žákům naší školy za sportovní výkony, které mají stvrzeny na sportovním vysvědčení a pro naši školu  tím získali ZLATOU MEDAILI. Děkuji všem paní učitelkám, které jsou při těchto aktivitách nápomocné. Největší dík však patří garantce tohoto projektu paní uč. Kateřině Janků, která vše organizovala, zajistila a odvedla veškerou mravenčí práci i na počítači. Srdečně blahopřeji a opravdu velice děkuji, že naše škola se dostala do takto úzkého celorepublikového výběru. Máme být opravdu na co hrdí!!!!! 

Divadení představení "Veselá školička"

Dnes 12.9.2016 se děti těšily na příjezd Divadélka „SMÍŠEK“  do naší MŠ s naučnou pohádkou „Veselá školička“. Tato  pohádka za pomocí maňásků i skutečných herců dětem připomněla pravidla slušného chování ve školce. Byla proložena spoustou veselých písniček. Naše děti měly možnost se i osobně zapojit do dění pohádky. Na závěr dostaly sladkou odměnu.

 

 

 

 

Sběr starého papíru v ZŠ a MŠ

Vážení rodiče, naše škola se opět zapojila do sběru starého papíru. Ve dnech 12. a  13. 9. 2016 (pondělí od 8.00 hodin, úterý do 14.00 hodin) bude kontejner přistaven u váhy. Prosíme všechny, aby papír vkládali do kontejneru svázaný. Sběr, prosím, dětem zvažte a kilogramy nahlaste ve škole.  Děkujeme.    

                                                                              Jana Šustrová, sběr.referent

 

Sportovní den v Litultovicích

V pondělí 5. 9. 2016 jsme se vydali pěšky navštívit kamarády do ZŠ Litultovice v rámci společného sportovního dne. I když ráno bylo sluníčko pod pořádným mrakem, nic nás neodradilo. Žáci a pedagogové z Litultovic nás přivítali v budově školy, kterou jsme si prohlédli, společně posvačili a poté jsme se vydali do sportovní haly plnit úkoly olympijského víceboje. Soutěžili jsme v golfu, tenise, kanoistice, jízdě na koni a v dalších zajímavých disciplínách, za což jsme byli oceněni diplomem a sladkou odměnou. Věříme, že děti poznaly nové kamarády a opět utužily společná přátelství.

Třídní schůzky v MŠ 2016/2017

Ve středu 21.09.2016 v 16.00 hod. se uskuteční v naší mateřské škole první třídní schůzky školního roku 2016/2017. Budou se projednávat organizační záležitosti provozu MŠ. Těšíme se na Vaši účast.