Den Země v MŠ 2018

Jarní sluníčko už docela intenzivně hřeje a v okolí Dolních Životic se začínají objevovat první jarní květy, které přitahují zraky dětí i dospělých, ale zejména představují významný zdroj potravy pro včely, čmeláky aj. Jedno krásné dopoledne děti se svými učitelkami z mateřské školy prožily ve společnosti koní, u paní Odnohové. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o prostředí, ve kterém žijí, čím se živí a jak se o ně starat. Den Země si připomínáme proto, že je třeba se zajímat o naše životní prostředí, a že každý může svou troškou přispět k jeho ochraně.

Štafetový pohár v Opavě

Dne 19.4. se vybraní žáci zúčastnili soutěže Štafetový pohár 2018 v Opavě na Tyršově stadionu. V první štafetě běželi mladší žáci a starší žáci zvlášť. Každý běžel úsek 100 m. Druhá štafeta byla smíšená a rozdělena na skupinu A a B. V této štafetě si každý zaběhl úsek 200 m. Ve volné chvíli si mohli žáci vyzkoušet hod medicinbalem a změřit své síly s ostatními závodníky. Tohoto závodu jsme se zúčastnili poprvé a sbírali jsme cenné zkušenosti na příští ročník. Podařilo se nám z 16 družstev obsadit 14. místo a dětem určitě patří pochvala za reprezentaci školy.  Děti si venku užily nejen soutěžního dne, ale také krásného počasí a dopřály si pak ve městě i něco dobrého. Poděkování patří paní Monice Šnajdrové, která děti na soutěž doprovodila a po celou dobu se o ně starala. 

Opavský skřivánek 2018

V pátek 13.4. proběhla v Opavě soutěž Opavský skřivánek, které se účastnilo pět našich žáků. V 1. kategorii nás reprezentovala Terezka Košárková, v 2. kategorii to byli Richard Schindler a Dorotka Košárková a ve 3. kategorii to byly Klárka Čechová a Kristýnka Košárková. Není vůbec jednoduché postavit se před porotu a spoustu diváků, zvládnout trému a začít zpívat. Všichni naši zpěváci to zvládli, protože pilně trénovali a zaslouží si tak velkou pochvalu.Velkým úspěchem je postup Dorotky a Kristýnky do dalšího kola. Oběma děvčatům gratulujeme a opět jim budeme držet pěsti, ať vše zvládnou. Velké poděkování patří rodičům, kteří s dětmi písně také nacvičovali a paní učitelce K. Janků, která s pečlivostí vybrala texty jednotlivých písní a s dětmi trpělivě a pravidelně nacvičovala.

 

 

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 do Mateřské školy v Dolních Životicích si můžete vyzvednout v mateřské škole od 14.května do 16. května 2018 v době od 13.00 do 16.00 hodin. Odevzdat vyplněné a potvrzené lékařem do 28.5.2018. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout osobně dne 31.5.2018 od 13.00 do 16.00 hodin v MŠ Dolní Životice u vedoucí učitelky mateřské školy. 

Zápis do MŠ 2018–2019

Zápis 2018–2019

Kritéria zápis do MŠ 2018–2019

Mobilní dopravní hřiště opět u nás

Již několik dní se všichni opět těšili na výukový program s dopravní tématikou „Mobilní dopravní hřiště“ , které se díky nepříznivému počasí uskutečnilo 16.4. v místní tělocvičně. Změna místa akce byla pro všechny příznivá a přijata s nadšením. Školáci základní školy a děti z mateřské školy byli opět rozděleni do čtyř skupin, které se postupně vystřídaly  v určeném časovém intervalu. Ani letos nechyběly dopravní značky, semafory, přechody pro chodce a samozřejmostí byly dopravní prostředky v podobě elektrických autíček a čtyřkolek.

Pokračování tohoto článku »»»

Oznámení - odvoz kůry

Odvoz pomerančové a citronové kůry bude ve čtvrtek 26. 4. 2018. Kdo ještě máte kůru doma, doručte do školy nejpozději do středy 25. 4. 2018.                               Děkuji za spolupráci, Jana Šustrová