Krásné letní dny Vám všem přejeme!

Vážení rodiče, přátelé školy, nastal čas, kdy jsme uzavřeli školní bránu, a jednotlivé místnosti ve škole zůstaly na nějakou dobu opuštěné. Nastala doba letních prázdnin, dovolených a naše děti již mají zasloužené prázdniny.  Proč zasloužené? Protože během celého školního roku se opravdu velmi snažily. Všichni žáci se pilně učili, plnili zadané úkoly, vzorně se připravovali na vyučování, rozdávali mnoho lásky a radosti, přednášeli, zpívali, tancovali, malovali, sportovali, vyzkoušeli si mnoho rolí jak v samotné dramatizaci při vystoupeních, tak prostřednictvím vyučovacích hodin a účastnili se mnoha školních i mimoškolních soutěží. Své síly si změřili i s kamarády z jiných škol. Někteří naši žáci dosáhli i na stupně vítězů. Za všemi aktivitami se ukrývá mnoho práce a pomoc hodných lidí. Práce ve škole je velice pestrá a za to velmi děkuji všem učitelům i správním zaměstnancům obou škol. Děkuji jim za jejich zodpovědnost, trpělivost a lásku, s kterou svou práci vykonávali. Děkuji zřizovateli, Klubu rodičů, Školské radě, rodičům, sponzorům, dárcům, zaměstnancům obce a všem ostatním, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali. Děkuji Vám všem, které naše škola zajímá, kteří dokážete slůvkem pochválit a naši práci ocenit. Přeji Vám za celý kolektiv obou škol krásné letní dny naplněny láskou, odpočinkem, nových zážitků a zalité sluncem. Za ZŠ a MŠ Dolní Životice Lenka Smetanová

 

 

Zlatá medaile je opět naše!!!

I v tomto školním roce nás paní učitelka Kateřina Janků zaregistrovala do Olympijského víceboje. Přestože paní učitelka s úspěchem ani nepočítala, přišla potěšující zpráva a máme opět ZLATOU MEDAILI, ze které máme i tentokrát nevýslovnou radost. Přestože děti toužily po bronzové, tak nebylo znatelné, že by je zlatý úspěch zklamal. Opak byl pravdou, protože při sdělení tohoto skvělého úspěchu, byla jistě slyšet radost všech dětí do dalekého okolí. Velice děkuji paní učitelce Kateřině Janků za zorganizování Olympijského víceboje na naší škole a všem paní učitelkám za pomoc při plnění veškerých disciplín. To největší poděkování zcela jistě patří všem našim dětem, které s veškerým úsilím a chutí plnily veškeré disciplíny.

Tonda Obal na cestách

Ve čtvrtek 29.6. jsme ve školo po nějaké delší době přivítali lektora z EKO-KOMU se vzdělávacím programem Tonda Obal na cestách, který byl zaměřen na zvýšení povědomí našich žáků o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. Společnost EKO-KOM si pro děti připravila zajímavé aktivity, které nenásilnou formou dětem přiblížily, proč je nutné třídit naše odpadky, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Díky této pojízdné výstavě se měly děti možnost podívat i na vzorky recyklovaných materiálů. Velice děkujeme společnosti EKO-KOM za velmi pěkný vzdělávací program.

Popletené pohádky aneb Pohádková pestráda

Ve středu 28.6. vzhlédly všechny děti základní školy i mateřské školy zábavnou pohádku s názvem Popletené pohádky aneb Pohádková pestráda. Prostřednictvím klasických pohádek se všichni diváci dozvěděli, jak se pohádky prolínají do jejich současného života. Poutavou a zábavnou formou si děti připomněly, že kdo se učí, více ví, pravda vítězí nad lží, krádež zasluhuje trest, lež má krátké, že nemají důvěřovat neznámým lidem, nenechat se nalákat na sladkost, na hračky nebo také to, že poslouchat rodiče, paní učitelku je povinnost. Děti se staly součástí pohádky a moc si to užily.

Oznámení pátek 30.6.

Vážení rodiče, v pátek, po slavnostním předání  vysvědčení, budou děti odcházet v 10.00 hodin domů. V tento den nebude oběd ani odpolední školní družina. Velice děkujeme za pochopení. 

T-mobile olympijský běh 2017

Dne 21.6. jsme si zasportovali a opět jsme se zúčastnili akce T-mobile olympijský běh. Nejdříve byli žáci ze všech ročníků seznámeni s trasou a pravidly. Posilnili jsme se Colafitem, který nám poslali sponzoři této akce spolu s dalšími drobnostmi pro děti. Dali jsme si malou rozcvičku a připravili jsme se na start běhu na 1 km. Všichni žáci se snažili a zvládli celou trasu, a to i naši prvňáčci.  Po doběhu jsme se přesunuli zpět do školy, kde každý sportovec dostal oplatek Corny, diplom za účast na tomto běhu a papírovou medaili. Od společnosti Koh-i-noor jsme obdrželi spoustu úžasných barviček a štětců, kterými si děti vyzdobily zadní stranu medaile a diplom. Dárečky obdrželi také Aleš Včelka jako vítěz z celé školy a Markétka Janků, které doběhla první z děvčat. Po loňské zkušenosti, kdy po ukončení závodu bylo menším dětem líto, že se v takové konkurenci nemohou umístit, jsme pak z vlastní iniciativy vyhlásili a ocenili i tři nejlepší běžce z každého ročníku. Velké poděkování patří všem paní učitelkám, které tuto akci podpořily a postaraly se o celý průběh. Velice děkuji paní učitelce Kateřině Janků, která celou akci skvěle zorganizovala a zajistila.