Co v ZŠ nabízíme

Naše škola nabízí a podporuje

 • pozitivní myšlení a kladný vztah k učení
 • atmosféru radosti a pohody
 • kamarádské chování
 • širší slovní hodnocení v 1. – 2. ročníku
 • individuální přístup ke každému dítěti
 • týmovou spolupráci mezi žáky
 • prožitkové učení v celoškolních i třídních projektech
 • nepovinný předmět náboženství
 • tradiční školní slavnosti
 • spolupráci s rodiči a příznivci školy

Zájmové kroužky školní družiny

 • sborový zpěv pro žáky 1. – 5.ročníku v dětském pěveckém sboru ČÁPATA
 • keramický kroužek a kroužky školní družiny, kterou navštěvuje 45 dětí ve 2 odděleních:
 • anglický kroužek
 • taneční kroužek
 • zdravotnický
 • vaření
 • kroužek dovedných rukou
 • sportovní kroužek
pc230219 p1010947 img-1134 dscn0028