EU peníze školám

Základní škola Dolní Životice vstoupila do projektu EU peníze školám dne 3.1.2011. Zvolila si název svého projektu „Interaktivní vyučování ve Škole hrou“. Po zpracování projektového záměru a jeho schválení MŠMT bylo zadáno výběrové řízení pro realizaci – instalace interaktivních tabulí. Na výzvu se ohlásili 3 zájemci. Nyní se zpracovává smlouva s vítězným subjektem a během prázdnin bude provedena instalace interaktivních tabulí ve třídách tak, aby začátkem školního roku 2011/2012 byli zaškoleni všichni pedagogové školy. Potom bude následovat tvoření šablon do zvolených oblastí. Předpokládané datum ukončení projektu je 2.7.2013.