Historie MŠ

1946 – 1959

stara-msV Dolních Životicích byla zřízena mateřská škola na základě rozhodnutí ostravské expositury zemského národního výboru v Brně. Vyučování zahájila 2. května 1946 v budově místní základní školy, k níž byla organizačně přičleněna. Jejím ředitelem byl tehdejší ředitel základní školy Ludvík Balla, první učitelkou v její jediné třídě byla Božena Chovančíková. V roce 1947 ji vystřídala Alena Ševčíková, v roce 1951 Alena Benešová, v roce 1952 Helena Staňková a v roce 1953 Anděla Hajduková.

V roce 1955 (od 1. května) se mateřská škola přestěhovala do soukromého domu Ervíny Haasové Na Kopčisku. Ředitelkou školy byla v té době Zdena Kucharčíková, která tuto funkci zastávala do konce června 1959. Školu v té době navštěvovalo 46 dětí. Pro děti se nevařilo, musely si jídlo nosit z domu.

1959 – 1979

Od roku 1959 byla ředitelkou mateřské školy Alena Klímková. Za jejího působení se v lednu 1960 škola přestěhovala do dřevěné budovy u zámku. V srpnu 1961 škola prožívá další stěhování: do budovy fary, která byla pro potřeby mateřské školy adaptována.

Od 1. ledna 1962 byl v mateřské škole zaveden celodenní provoz, škola měla v té době 36 dětí. K zajištění celodenního provozu nastoupila do školy další učitelka Svatava Vaňková, která po odchodu Aleny Klimkové v roce 1964 převzala funkci ředitelky. Novými učitelkami byly v roce 1964 ustanoveny Věra Brožková a Jana Lukášová, která se na začátku roku 1965 stává novou ředitelkou.  V tomto období se vystřídaly ve škole učitelky Věra Haasová, Jiřina Hennlichová a Dagmar Sýkorová, Eva Latelová, Marta Špačková, Ludmila Večeřová a školnice Božena Tenglerová, kterou vystřídala Aloisie Jedličková, Jana Korbelová a Libuše Macová, která je doposud. Mateřskou školu navštěvovalo 31 dětí.

1980 – 2005

V roce 1980 byla dostavěna nová budova a 1. 9. 1980 v ní bylo zahájeno vyučování ve dvou třídách. Po 34 letech v provizorních podmínkách měla obec novou mateřskou školu.  V této době navštěvovalo MŠ 53 až 60 žáků. Tento počet se udržel (někdy i přechodně zvýšil) do roku 1985. Od roku 1980 měla mateřská škola dvě oddělení. V poslední době působily na škole kromě ředitelky Jany Lukášové učitelky Alena Rubá, Jitka Raidová, Iva Maintoková, Ivana Vavřinčíková, Miluše Losertová, Milada Valušková, Jana Dostálová, Bohuslava Veberová, Anna Slívová a Svatava Vaňková.

V průběhu této doby byla upravována školní zahrada (2 pískoviště, terasa pro hry dětí, železné průlezky, houpačky a plechový zahradní domek, chodníky, pletivo kolem zahrady, regály ve sklepě pro ukládání hraček, provedeno osázení ovocnými, lesními a okrasnými keři).

Od  2.1.1996 do 1. 1. 2003  byla ředitelkou Ljuba Grygarová, po provdání Olszewská Grygarová. Po přechodu mateřské školy do právní subjektivity v roce 2003 zastávala funkci vedoucí učitelky až do 31. 8. 2004. V tomto období začal pro děti kroužek výuky anglického jazyka, lektorkami byly studentky Slezské univerzity v Opavě. Pod vedením p. Davida Grygara probíhal šachový kroužek, který byl ukončen šachovým turnajem. Ve školním roce 2005/2006  byl zahájen předplavecký výcvik v opavském bazénu (3 roky), následuje v bazénu „Baby club Kačka“ (doposud) a od roku 1996 se začíná vydávat informační list „Rarášek“, v pozdějších letech přejmenován na „Platánek“ a „Vláček Motoráček“.

Po jejím odchodu byla vedením školky pověřena Alena Rubá. V této době pro úbytek dětí byly využívány pouze prostory v 1. patře budovy mateřské školy. V celé MŠ bylo zavedeno plynové topení, instalovány elektrické bojlery na vodu v kuchyni.

V dubnu 2002 – 2003 byly v přízemí mateřské školy zřízeny provizorní třídy pro ZŠ, která se opravovala.

V roce 2004 byla provedena v mateřské škole renovace kuchyně, v roce 2005 byly vyměněny vchodové dveře a okna na chodbě budovy za plastové, instalována kamera u vchodových dveří. Na zahradě byly pro děti postaveny nové dřevěné prvky ke hře a sportování.

Tým učitelek vytvořil ŠVP pod názvem „Platánci na cestách za dobrodružstvím“, který vzešel v platnost v roce 2007 (na zahradě strom Platan).

2006 – 2011

V roce 2006 proběhla v MŠ oslava 60. výročí založení MŠ v Dolních Životicích za účasti bývalých zaměstnanců MŠ a široké veřejnosti. K nahlédnutí byly kroniky a fotogalerie.

V tomto roce bylo také renovováno WC a umývárna pro děti (mísy, dlažba, obklady, umyvadla, sprchový kout), byla provedena oprava celé střechy. Ve třídě, herně a šatně byly položeny nové koberce, zakoupen nový nábytek (stoly a židle, nové šatnové bloky pro děti, výtvarná a šatní skříň, psací stoly se židlemi), instalován počítač a kopírka.

V květnu 2012 prodělaly téměř všechny děti dětskou infekční nemoc – neštovice.

2012 – tým učitelek vypracoval nový ŠVP pod názvem „JEDE VLÁČEK MOTORÁČEK“, bylo zahájeno vyučován í náboženství  pod vedením Mgr. Jana Kučery.Vedoucí učitelkou byla pověřena Ivana Vavřinčíková. Na školní zahradě byly instalovány dvě pérové houpačky a trampolína, přerostlé keře na školní zahradě byly vysekány, plocha zatravněna. Z jižní strany budovy MŠ byla provedena výměna oken za plastová, ve třídě a herně vyměněny zářivky.

 2014 – Stolařství Tuma zhotovilo do třídy „Sluníček“ nábytkovou sestavu „Hrad“, nové parapety a obložení radiátorů v obou třídách. Byla  provedena celková rekonstrukce plynového topení, nainstalována nová topná tělesa v celé budově MŠ a vyměněny plynové kotle. Také byla provedena částečná rekonstrukce umývárny v přízemí (vodovodní baterie, obložení stěny novými obklady). To vše prováděla obchodní firma Zdeňka Hrušky.

2015 – Během hlavních prázdnin byla zahájena rekonstrukce budovy MŠ, kterou prováděla ostravská firma Fenbau. Nejdříve byla odstraněna nefunkční terasa. Byla vyměněna stávající okna  za plastová ze severní strany, nově nainstalována 3 okna v keramické dílně a 2 ve sklepě. Byly přidány vchodové dveře při vstupu do knihovny ze severní strany a celá budova MŠ byla zateplena a následně provedena nová fasáda ve žluté barvě.

2016 –Třída Broučků byla vybavena novým nábytkem, kterou zhotovilo rovněž Stolařství Tuma a v ložnici dětí byly vyměněny nové parapety a obložení radiátorů.

                                                                                                                      

zahrada-ms