Jak se MŠ prezentuje

Naše školka se prezentuje

  • vydáváním informačního listu „Platánek“
  • ve výtvarných soutěžích
  • vánočními a velikonočními výstavkami
  • kulturními vystoupeními v MŠ i obci: adventní neděle, Den matek, Vítání jara
  • sběrem starého papíru, ekologickým chováním k životnímu prostředí
  • spolupráci s MŠ Litultovice
  • kulturní vystoupení pro seniory v DPS 
p5140091 p5140117