Kniha díků

Již od prvního školního dne jsme měli opět štěstí na hodné lidi, kteří nám byli ochotni pomoci. Někteří svou fyzickou silou, jiní materiálně nebo organizačně. Z celého srdce všem velice děkujeme.

Srdečně děkujeme:

Paní Haně Včelkové za kancelářský papír, papír k rukodělné výrobě (fa Optys),

paní Janě Pavelkové za papírové výřezy, papírové odřezky, velkého množství výřezů soviček (fa Optys),

panu Fajmonovi za dřevěné krmítko pro ptáčky,

paní Kamile Adámkové za zbytky látek pro rukodělnou výrobu, za kalendáře 2015,

firmě Tuma za kancelářský nábytek, kryty na parapety, policovou skříň do počítačové učebny

firmě Witzenmann Opava, spol.s r.o. v zastoupení pana Václava Krusberského za IT techniku, trampolínu pro děti,

Klubu rodičů při ZŠ Dolní Životice s předsedkyní Janou Pavelkovu, který zrealizovat BAZAR oblečení ve prospěch školy,

maminkám, babičkám a všem ostatním, co dodali dobroty na 1. adventní neděli,

firmě Pasič s.r.o., v zastoupení paní Pasičové, která věnovala škole dýně a na vánoční výstavku vánoční hvězdy,

firmě Optys, spol s r.o., v zastoupení pana Ing. Svatopluka Vavrečky, za tisk kalendářů pro školu a plakátů na 1. adventní neděli.