Pedagogický sbor a správní zaměstnanci ZŠ

Mgr. Kateřina Janků, třídní učitelka 1. ročníku
Mgr. Lenka Smetanová, třídní učitelka 2 a 3.. ročníku (spojený ročník)
Bc. Monika Pécsiová, třídní učitelka 4.ročníku
Mgr. Žaneta Indráková, třídní učitelka 5.ročníku
Radka Hrušková, bez třídnictví
Mgr. Jan Kučera, uč. náboženství v 1.- 5.ročníku
Jana Šustrová, vedoucí vychovatelka ŠD
Bc. Monika Pécsiová, vychovatelka ŠD
Žaneta Bitnerová, asistent pedagoga ZŠ a ŠD

Správní zaměstnankyně

Monika Šnajdrová, školnice, věd. správních zaměstnanců
Martina Pavlíčková, pracovnice výdeje stravy a úklid