Pedagogický sbor a správní zaměstnanci ZŠ

Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 2.. ročníku (spojený ročník)
  Bc. Monika Pécsiová, třídní učitelka 3.ročníku
Mgr. Žaneta Indráková, třídní učitelka 4.ročníku
Mgr. Kateřina Janků, třídní učitelka 5. ročníku
Mgr. Stanislava Tvrdá, bez třídnictví
Mgr. Jan Kučera, uč. náboženství v 1.- 5.ročníku
Jana Šustrová, vedoucí vychovatelka ŠD
   Bc. Monika Pécsiová, vychovatelka ŠD
Mgr. Miloslava Skřontová, Žaneta Bitnerová, asistentka

Správní zaměstnankyně

Monika Šnajdrová, školnice, věd. správních zaměstnanců
Martina Pavlíčková, pracovnice výdeje stravy a úklid