Projektové vyučování Japonsko

Milí rodiče, přátelé školy, v pátek 21. 6. 2019 se bude konat na naší škole projektové odpoledne s názvem Japonsko. Odpolední provoz školní družiny bude v tento den do 15.30 hodin. Děti budou  mít sraz v 16.00 hodin opět ve škole již v příhodném oděvu a nezapomenou mít s sebou věci na spaní. V 17.00 hodin proběhne pasování předškoláků do řad našich Čápat. Tímto je srdečně zveme na tuto akci v doprovodu jejich rodičů. Pro děti je přichystaná řada činností na celé odpoledne a zábavný večer s kytarou u ohně pod dohledem všech pedagogů.   Během podvečerních hodin, okolo 17.30 – 18.00 hodin, můžete být svědky průvodu, který půjde ulicemi Dolních Životic. V bohatém večerním programu nebude čas na nudu.  Předpokládaný konec projektu bude pro nepřespávající děti ve 22 hodin (odchod s rodiči). Přespávající děti odejdou v sobotu ráno po snídani v 8.30 hodin. Prosíme maminky a babičky o upečené dobrůtky k páteční  svačině a sobotní snídani. Předem velice děkujeme.

Projekt v ŠD – polytechnické vzdělávání

V rámci polytechnického vzdělávání se vychovatelky školní družiny rozhodly uspořádat projekt na podporu řemesel a to konkrétně – krejčí, krejčová, švadlena. Přivítali jsme krejčovou paní Olgu Konečnou, která nás celým odpolednem provázela. Děti se nejdříve seznámily s tímto řemeslem, zkusily si přišít knoflík, zahrály si na módní návrháře a vytvořily návrh pánské košile. 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Družina navštívila stolařskou dílnu

V rámci polytechnického vzdělávání a podpory řemesel družina navštívila místní stolařství TUMA. Přivítali nás manželé Toškovi, kteří nás celou dílnou provedli. Dozvěděli jsme se něco z historie stolařství, pokračovali jsme ukázkou jednotlivých strojů na opracovávání dřeva, a na kterých se vyrábí nábytek. Děti měly možnost si zatlouct do dřeva kolíčky, kousek dřeva opracovat a vidět, jak se vyrobí společenská hra  „Člověče nezlob se“. Tuto hru jsme si mohli odnést do družiny a velice za ni děkujeme. Děti byly nadšeny a exkurze se jim velmi líbila. Po celou dobu se nám manželé Toškovi  pečlivě věnovali, za což jim srdečně děkujeme. 

Školní výlet Kroměříž

Na pátek 7.6.2019 jsme se všichni velmi těšili. Čekal nás totiž výlet autobusem do Kroměříže. V časných ranních hodinách jsme se všichni obávali, že nám výlet proprší, ale protože nás má sluníčko rádo, město Kroměříž nás vítalo slunečními paprsky. V Kroměříži nás čekala prohlídka Arcibiskupského zámku, který byl se svými zahradami zapsán v roce 1998 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Než jsme se vydali na prohlídku s průvodcem, zhlédli jsme prostorách Sala terrena pohádku O čarodějnici Xsixsáře, kterou nám v rámci Pohádkových výletů pro děti na hradech a zámcích zahrálo Pohádkové divadlo Marka Dobrodinského. 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Závody na koloběžkách v ŠD

Ve čtvrtek 6. 6. uspořádaly paní vychovatelky pro děti školní družiny závody na koloběžkách s prvky dopravní výchovy, kterou děti v rámci činností ŠD absolvovaly během měsíce dubna. Děti si zkusily na čas prokličkovat slalom, projet kruhový objezd, úzký koridor a převézt kelímek s vodou z místa na místo. Respektovaly dopravní předpisy, učily se dávat přednost, procvičily dovednosti jako je ohleduplnost, obratnost, ale také trpělivost a slušné chování k účastníkům dopravního provozu. Dětem se odpoledne velice líbilo, byly nadšené a odměněné sladkostí a diplomem. 

Oslava Dne dětí

Slova děkujeme a velký potlesk zazněl z úst našich školáků na závěr oslavy Dne dětí  30.5. 2019, kterou pro naše děti ze základní školy připravily a zajistily maminky z Klubu rodičů. Velké poděkování si zasloužila paní Zdeňka Grabiášová, paní Iva Čechová a paní Petra Tošková, které obdržely od našich dětí malý dáreček.  Všechny zúčastněné maminky měly pro děti vytvořen báječný program. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny, které se střídaly na připravených stanovištích. Během dne měly děti možnost si vyslechnout besedu z úst paní Lucie Čermínové, která pracuje jako všeobecná sestra SN v Opavě. 

Pokračování tohoto článku »»»