Naučný hudební pořad

MŠ navštívil muzikant pan Martin Kubát, který děti  seznámil s tvorbou hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Děti se dozvěděly, kde se narodil, čím byl jeho tatínek, a že malý Toníček měl rád muziku, holuby a vláčky. Celý pořad byl pojat hravou formou, cestováním hudebním vláčkem z Čech až do Ameriky, kde nějakou dobu žil a potom zpátky do Čech. Děti vyslechly skladbičky různého charakteru – veselé, strašidelné, tajuplné, pomalé a rychlé, které připomínaly např. vlak, ježibabu, loď a tance. Děti byly zapojeny do děje a také hrály na různé hudební nástroje. Pořad byl velmi pěkně představen a všem se velmi líbil.

Zdravotnická beseda ve školní družině

Také tento rok nás ve školní družině, ve čtvrtek 9. 1., navštívila zdravotnice paní Simona Galiová. Besedu na téma „Jak předcházet úrazům a nemocem, první pomoc, zdravý životní styl a hygiena“ zorganizoval zdravotnický kroužek. Nejdříve jsme besedovali o zdravé stravě, jaké potraviny a nápoje jsou vhodné pro děti a jak je důležité, abychom ráno nevynechávali snídani. 

Pokračování tohoto článku »»»

Konzultační den v ZŠ 1. pololetí 2019/2020

Vážení rodiče, ve čtvrtek 16.1. 2020 se koná konzultační den, kdy bude hodnocen prospěch a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020. Konzultační den proběhne od 14.30 do 17.00 hodin. Jestliže se nemůžete dostavit, máte si možnost domluvit individuální schůzku. Ve čtvrtek 30.1. 2020 bude žákům 3.-5. ročníku vydán VÝPIS vysvědčení, žáci 1.a 2. ročníku dostanou originál z důvodu slovního hodnocení. V pátek 31.1.2020 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. 

Přání 2019

Vážení rodiče, přátelé školy,

přeji nám všem, ať máme radost ze sebe samotných, radost ze svých blízkých, ale také radost, kterou dokážeme plnými hrstmi rozdávat. S radostí přichází štěstí. Přeji všem štěstí, které nás bude naplňovat zdravím, láskou a rozumem. Když bude co nejvíce radostných a šťastných lidí, přidá se bohatství ducha v každém z nás, bude se nám dobře žít. 

Krásné Vánoce a nový rok 2020 přeje za ZŠ a MŠ Dolní Životice Lenka Smetanová

Přání 2019

 

Vánoční prázdniny 2020

Oznamujeme Vám, že od pondělí 23. prosince 2019 do pátku 3. ledna 2020 jsou v základní škole vánoční prázdniny. Žáky budeme s radostí očekávat v pondělí 6. ledna 2020. Na děti z mateřské školy  se již těšíme 2.ledna 2020. 

Oznámení 12–2019

 


Vánoční nadílka v MŠ 2019

Ve středu 18.12. 2019 navštívil MŠ​ „Ježíšek“, který přinesl dětem hodnotné dárky. Děti prožily sváteční dopoledne u stromečku s poslechem koled, vyprávěním, zpíváním, přednášením a ochutnávkou cukroví. Na děti se přišla podívat i řed. ZŠ a MŠ, starosta OÚ a pan farář, kteří popřáli všem krásné Vánoce. Také druhý den čekalo děti v MŠ překvapení. Za dětmi přijelo divadélko Smíšek, které zahrálo pohádku „O dvou všetečných mrazících“ a nechyběl ani zpěv zimních a vánočních písní. Děti byly veselé a uvolněné.