Koledování v obci

Dne 18.12. 2018 se žáci pátého, druhého a první ročníku se svými učitelkami vydali rozdávat radost písněmi a koledami. První zastávkou byl Obecní úřad. S harmonikou a zvesela je doprovázela paní učitelka Kateřina Janků. Velkou radost tak udělali paní Jiřině Leifertové a paní Marcele Vystrkové. 

 

Pokračování tohoto článku »»»

Vánoční nadílka v MŠ 2018

I naše děti psaly dopis „Ježíškovi“, který uložily za okno, a každý den společně kontrolovaly, kdy si dopis Ježíšek odnese. Protože byly hodné, tak dopis po pár dnech zmizel a děti se dočkaly vánoční nadílky. Dostaly krásné dárky jak děti, tak paní učitelky i správní zaměstnankyně. V průběhu dne poslouchaly koledy a ochutnávaly cukroví a ovoce, které jim upekly maminky. Vánoční nadílky se také účastnila p. řed. ZŠ a MŠ, pan farář a bývalá zaměstnankyně MŠ.

 

Vánoční pohádka v MŠ

Do MŠ přijelo za dětmi 17.12. 2018 divadélko „Smíšek“, které zahrálo dětem vánoční pohádku „Andělský zvoneček“. Ten andílkovi ukradla neposedná straka. Malý Fanoušek a jeho kamarádi zvířátka z lesa se rozhodli, že zvoneček andílkovi přinesou nazpět, aby mohl všem dětem plnit jejich přání. To se jim také podařilo. Na závěr si děti zazpívaly vánoční koledy a dostaly sladkou odměnu.

 

Adventní koncert 2018

Obec Dolní Životice, Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice pořádají v neděli 23.12.2018 Adventní koncert, kdy bude zapálena 4. adventní svíce.  Začátek koncertu je v 16 hodin v místním kostele Nejsvětějšího Spasitele. V bohatém programu vystoupí školní pěvecký sbor Čápata, děti z MŠ a jejich hosté z ZUŠ Opava. Přijměte srdečné pozvání a zpříjemněte si chvíle příprav na Vánoce.

Adventní koncert 2018

Setkání s bývalými zaměstnanci

Ve čtvrtek 13.12. v naší škole proběhlo setkání s bývalými zaměstnanci školy. Naši vzácní hosté si prohlédli školu, zaposlouchali se do písní našich ČÁPAT a popovídali si u malého pohoštění. Naši hosté využili také možnost navštívit mateřskou školu, kde se jim také velice líbilo. Byli jsme velice rádi a potěšeni, že nás milí hosté svou návštěvou poctili. Všechny děti i žáci našich škol velice děkuji za sladkou pozornost.

Návštěva DSP

Každému staršímu a osamocenému člověku udělá radost i drobnost. Děti z MŠ šly  se svými učitelkami popřát seniorům krásné Vánoce. Potěšily je krátkým kulturním programem a přáníčkem. Děti sklidily poděkování, potlesk a za své vystoupení dostaly sladkou odměnu.