Konzultační den za IV.čtvrtletí školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, ve čtvrtek 13.6. 2019 se uskuteční konzultační den ve škole, kde s vyučujícími můžete probrat hodnocení prospěchu a chování našich žáků za IV. čtvrtletí školního roku 2018/2019. Konzultační den proběhne od 14.30 do 17.00 hodin. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů dostavit v určený den, domluvte si s třídními učitelkami náhradní termín. Těšíme se na Vaši návštěvu.    

Oznámení o přijetí dětí do MŠ 2019/2020

Oznámení výsledků zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání školního roku 2019/2020 je následující:

Rozhodnutí o přijetí dětí 2019/2020

Počítačová soutěž BAJTÍK 2019

Dne 10. 5. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili počítačové soutěže BAJTÍK, která probíhala v Základní škole Opava, Boženy Němcové. Zúčastněnými byli Tereza Šenková a Ivo Pavelek z pátého ročníku a soutěžili v kategorii s názvem „Kilobajtík“. Jejich úkolem bylo vytvořit obrázek v programu Malování. Téma bylo „Člověk a odpad“. Žáci se úkolu zhostili pěkně  a i přes to, že do dalšího kola nepostoupili, jim patří velká gratulace. Poděkování si zaslouží také třídní učitelka Kateřina Janků, která žáky na tuto soutěž připravovala a Žaneta Bitnerová, která žáky na soutěž a zpět doprovodila. 

 

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že ve dnech 15.07.-23.08.2019 bude po dohodě se zřizovatelem přerušen provoz mateřské školy z důvodu hlavních prázdnin a stavebních prací. Předem děkujeme za pochopení.

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Den matek v ZŠ a MŠ - poděkování

Den matek je velmi krásný svátek, kdy se vzdává hold maminkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic. Oficiálně připadá tento svátek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým maminkám dárky v různých podobách. Ani naše děti a žáci nezůstali pozadu. Děti z mateřské školy potěšily své maminky, tatínky, babičky i dědečky svým pásmem básní, písní a pohybovým ztvárněním v pondělí. Žáci základní školy potěšili své rodiče, prarodiče i vzácné hosty svým putováním dějinami hned druhý den 14.5. Všechny děti se snažily o co nejlepší výkony a to všichni diváci ocenili velkým potleskem. Kromě zážitků si maminky odnášely kytičku a dárečky, které pro ně děti s láskou vyrobily. Velice děkuji paní učitelkám, vychovatelkám, asistentkám, které naplňovaly své kreativní myšlenky, dlouhodobě a trpělivě s dětmi nacvičovaly. Velký dík patří všem dětem, které vše skvěle zvládly a předvedly krásné výkony. Velice děkujeme rodičům, prarodičům a vzácným hostům, kteří přijali naše pozvání na vystoupení a přišli s námi strávit příjemná odpoledne. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě našeho vystoupení.

 

 

Výtvarná soutěž ŠD

Děti školní družiny se zapojily do okresní výtvarné soutěže, kterou pořádala ŠD T. G. Masaryka ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě na téma „Dopravní prostředky“. V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 18 školních družin se svými výtvarnými pracemi. Naše družina v silné konkurenci obstála a v kategorii prostorových objektů jsme získali za náš kolektivní „Boeing 367“ čestné uznání. V kategorii 3.- 4. tříd si odměnu za krásné 2. místo odnesl Daniel Adámek se svým dílkem „Dopravní prostředek budoucnosti“. Ceny jsme si slavnostně převzali na vernisáži ve čtvrtek 2. 5. v Galerii Breda Weinstein v Opavě. Výstava potrvá do neděle 26. 5. 2019. Všem dětem gratulujeme. Poděkování patří také paní vychovatelkám školní družiny Janě Šustrové a Monice Pécsiové za kreativní nápady, pomocnou ruku při tvoření, doprovod na vyhodnocení soutěže a veškerou podporu.

Vyhodnocení výtvarné soutěže 2019