Školu reprezentujeme

  • dětským pěveckým sborem ČÁPATA
  • vydáváním školního časopisu ČÁPOPISU
  • na kulturních a tradičních akcích školy a obce
  • na adventních setkáních u obecního adventního věnce
  • na vánočních koncertech v kostele Božského Spasitele v Dolních Životicích
  • v pěveckých, výtvarných, recitačních a sportovních soutěžích
  • každoročními příspěvky na různé charitativní sbírky pro postižené děti
  • vánočními a velikonočními výstavkami
  • ekologickým chováním a zdravým způsobem života ve škole
  • sběrem druhotných surovin
p1060630