Velké poděkování z keramické dílny

Již druhým rokem mají děti možnost pracovat ve velmi pěkně vybavené keramické dílně v přízemních prostorách mateřské školky. Aby se práce dařila a výrobky z hlíny byly kvalitní, potřebují svůj čas k sušení, a proto bylo třeba dílnu dovybavit policemi.  Velmi si vážíme velké pomoci pana Jindřicha Vlčka (majitele firmy Pila Hertice s r.o.), který daroval hranoly a policové desky. Velký dík patří panu starostovi a pracovníkům Obecního úřadu, díky nimž se podařilo sestrojit účelové policové regály, a tak nabídnout dětem prostor k ukládání a sušení keramických výrobků.                          

Všem jmenovaným velice děkujeme.