1. místo v soutěži "Bajtík"

Dne 17.5. se žáci pátého ročníku – David Borč a Lukáš Rychlý zúčastnili počítačové soutěže Bajtík, která se konala v Opavě na ZŠ Boženy Němcové. Do soutěže se zapojilo  celkem 67 žáků ze 17 základních škol. Naši žáci soutěžili v kategorii Kilobajtík. Jejich úkolem bylo vytvořit v programu malování vodní bytost z budoucnosti. Z této kategorie postoupili do finále čtyři žáci a mezi ně byl vybrán také Lukáš Rychlý se svou chobotničkou. 29.5. proběhlo finále, kde žáci obhajovali své práce. Diváky zaujalo nejvíce vystoupení Lukáše, který se stal vítězem této kategorie. Lukášovi k 1. místu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.www.zsbnopava.cz Děkuji paní učitelce Mgr. Kateřině Janků, která žáky na soutěž skvěle připravila a paní vychovatelce Ivaně Schwanové, které žáky na soutěž doprovodila.

 Počítačová soutěž Bajtík – výsledky