1. pololetí škol. roku 2013/2014 máme úspěšně za sebou

Vážení rodiče, přátelé školy,

měsíc leden nám otevřel brány nového kalendářního roku, ale také ukončil 1. pololetí nového školního roku 2013/2014. Když se poohlédnu na začátek září, tak zcela jistě musím konstatovat, že jsme toho stihli mnoho naučit, ale i vykonat.

Od prvního školního dne jsme učili pět ročníků ve čtyřech třídách. Našich sedmnáct prvňáčků se úspěšně adaptovalo na školu. Našli si zde nové kamarády, zvykli si na každodenní režim ve škole, ale dnes již také dokážou číst, psát i počítat. Velice nás těší, že poprvé i rodiče hertických dětí nám dali důvěru a svěřili nám své děti. Dnes se mohou naši prvňáčci pochlubit svým prvním vysvědčením.  Své pololetní vysvědčení si odnesli také žáci ostatních ročníků, kteří se snažili být zdařilí jak v učení, tak i v mimoškolních aktivitách nebo při reprezentaci školy.

Hned v září naše škola získala dvě velká ocenění v mezinárodní výtvarné soutěži „Krásná jako kvítka…“, kdy cenu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dostala paní učitelka Mgr. Zuzana Remešová a ve II. kategorii – 1.-2. ročník získal zvláštní cenu poroty Alešek Kreuzberger. O tom jste si měli možnost více přečíst již minule. Dalším úspěchem jsme se mohli pochlubit opět ve výtvarné soutěži „Zelí, zelíčko“, kde byl oceněn Lukáš Včelka a Aleš Kreuzberger. Nezůstali jsme pozadu ani ve sportu. Důkazem toho je 1. místo v soutěži „Vánoční aerobic“, které ve své kategorii vybojovala Natálie Stiborská a v mladší kategorii se na krásném 2. místě umístila Stela Stonišová.

Naše děti se pilně učily nejenom v lavicích, ale také v různých projektech a programech. Děti z mateřské školy i základní školy navštívily dopravní hřiště v Opavě a v Malých Hošticích, pouštěly draky, věnovaly se zdravovědě a zdravým zoubkům, putovaly se skřítky Podzimníčkem nebo Vítkem, společně byly aktivní na první i čtvrté adventní neděli, účastnily se varhanního pořadu nebo rozdávaly radost v obci. Žáci základní školy stihli navštívit Prahu a v mateřské škole mají za sebou plavecký výcvik. Školku navštívilo Podzimní klubíčko a školní výuku přijeli obohatit záchranáři Hasičského sboru z Hlučína - nadpraporčík Vilém Schindler, podpraporčík Ondřej Houser a podpraporčík Jaroslav Vadas. To jsou jen malé střípky některých aktivit, které jsme stihli společně všichni realizovat.

Mnohé aktivity bychom nemohli uskutečnit, kdybychom neměli kolem sebe hodné lidi. Jménem školy i svým děkuji Školské radě, Klubu rodičů, rodičům, všem sponzorům, dárcům a všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na aktivitách pro školu. Velice děkujeme. 

Děkuji také panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi a zastupitelům obce za skvělou spolupráci a podporu školy. Děkuji všem zaměstnancům obce za jejich pracovitost a pomocnou ruku ve škole.

Ráda bych také poděkovala všem paní učitelkám i správním zaměstnancům školy za skvěle odvedenou práci v prvním pololetí tohoto školního roku. Dětem, zaměstnancům školy i Vám všem ostatním přeji, ať i ta druhá polovina školního roku je radostná, pohodová a vždy s úsměvem na tvářích. 

Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka školy