100 let od zahájení vyučování v naší škole

V pátek 10.9.2010 si všichni žáci připomněli na besedě s bývalou ředitelkou školy paní Pavlou Skřontovou a bývalou učitelkou Mgr. Vlastou Skřontovou 100 let od kolaudace školy. Přinesly na ukázku staré školní pomůcky, učebnice a knížky. Žáci pozorně naslouchali příhodám, dovídali se, jak se škola stavěla, co v ní tenkrát bylo, a co nebylo a mnoho dalších zajímavostí. Neméně důležitým datem na začátku „života“ školy bylo svěcení budovy, které se konalo 11.09.1910. Poslední historickou událostí před sto lety bylo zahájení vyučování dne 12.9.1910, kdy do školy přišlo 165 zapsaných žáků! Mnoho dalších informací o naší stoleté škole budou žáci během měsíce září čerpat z překrásně napsané kroniky rukou pana správce školy (ředitele školy) Františka Moravce. Také v pondělí 13.9.2010 se s dětmi podělí o své školní zážitky bývalá školnice paní Zdislava Musilová a paní Urbanská. Žáci takto seznámeni s minulustí školy budou lépe chápat svůj život v současné škole. Říká se: Kdo zná minulost, ví, kdo je a kam patří.