Ajax a beseda s Policií ČR

Preventivní projekt  Policie ČR „Ajaxův zápisník“ pomalu, ale jistě v tomto školním roce končí. Žáky 2. a 3. třídy,  průvodce v podobě policejního psa Ajaxe a prezentující por. Bc. Dagmar Schindlerovou, čekala poslední témata v tomto zápisníku. Projekt ukázal a naučil děti, jak se mají správně chovat v různých situacích, až už v dopravě nebo v běžném životě. Děti samy dokázaly zvládat různé situace a řešit různé problémy, do kterých by se mohly dostat. Na zakončení projektu udělala paní Schindlerová každému otisk jeho prstu přesně tak, jak to dělají samotní kriminalisté. Děkuji za umožnění tohoto projektu pro naše žáky por.Bc. Renému Černohorskému a por. Bc. Dagmar Schindlerová, která je dokázala poutavým výkladem vždy zaujmout. 

Po ukončení tohoto projektu byla pro všechny žáky naší školy připravena beseda s Policií ČR opět s tiskovou mluvčí por. Bc. Dagmar Schindlerovou a tiskovým mluvčím por. Bc. Reném Černohorským. V hodinové besedě nejdříve promluvil pan Černohorský, který dětem zajímavě a poutavě vysvětlil náplň své práce a popsal některé z nejzajímavějších případů poslední doby. Poté pokračoval v praktické ukázce zatčení pachatele, která se dětem velice líbila. V besedě pak pokračovala paní Schindlerová, která již popisovala vybavení policisty, jeho oděv a rozdíly ve vybavení městské a státní policie. Dále se zmínila o základních zásadách chování při zahlédnutí trestného činu a poučila děti o chování, které je nevhodné a ve většině případech i trestné. Poslední část besedy byla věnována konkrétním dotazům dětí, které zodpovídala paní Schindlerová. Děti byly velice kreativní, dotazy zajímavé a odpovědi poučné.

Velice děkujeme por.Bc. Renému Černohorskému a por. Bc. Dagmar Schindlerové za poutavé seznámení dětí s náročnou prací policie a těšíme se na další spolupráci.