Ajaxův zápisník

Žáci 2. a 3. třídy se zapojili do preventivního projektu „Ajaxův zápisník“, jehož cílem je zvyšovat právní vědomí již u dětí mladšího školního věku. Průvodce jim dělá policejní pes Ajax. Žáci dostávají zápisník, s kterým mohou pracovat po celý rok za pomoci učitelů a rodičů. Projekt prezentuje našich žákům por. Bc. Dagmar Schindlerová, která je dokáže poutavým výkladem zaujmout.

 Policisté pro ně připravují různé soutěže a testy a přitom zjišťují, co se od policejního psa Ajaxe naučili. Zápisník obsahuje 10 témat, každé téma je vždy na 1 měsíc ve školním roce. Témata jsou zařazena vhodně vzhledem k věku žáků. Malí školáci se postupně seznamují s policistou, s činnostmi policie, dopravní tématikou a od listopadu začínají závažnější témata, kdy již děti znají „svého policistu“ a navykli si na práci se zápisníkem. Děkuji za umožnění tohoto projektu pro naše žáky por.Bc. Renému Černohorskému.