Angličtina v MŠ

Předškolní děti zahájily výuku jazyka anglického pod vedením p. uč. M. Pécsiové. Ta je hravou formou seznámila s výukou, děti se naučily pozdrav, poslechly si písničku a dostaly svůj první úkol. Z hodiny anglického jazyka byly děti  nadšené. Velice dětem přejeme, ať jim radost a chtění po vědění vydrží!