Atletický čtyřboj v Opavě

Výběr žáků z 5. a 4. ročníku se zúčastnil v Opavě na ZŠ Englišova atletického čtyřboje. Závodilo se ve čtyřech disciplínách : skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 60 metrů a běh na 800 metrů. Žáci měli možnost porovnat své síly s dalšími 14 družstvy.

Každý se snažil podat ten nejlepší výkon i přes všechny obtíže, které nás potkaly. Nakonec jsme obsadili poslední příčku, ale to nás rozhodně neodradí od další účasti v příštím roce. Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Kateřině Janků, která žáky na tuto akci vzorně připravila a doprovodila.