Beseda se zdravotnicí 2017

Ve čtvrtek 12. 1. pořádal zdravotnický kroužek školní družiny besedu se zdravotnicí paní Simonou Galiovou na téma  „Jak předcházet úrazům a nemocem“. Učili jsme se rozpoznávat nebezpečné situace a jak si v takových situacích zachovat chladnou hlavu. Vysvětlili jsme si, že první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.  Dozvěděli jsme se, že nejčastější úrazy se dětem přihodí na kole, na bruslích, na lyžích, a proto jsou velice důležité ochranné pomůcky.  Děti přemýšlely o různých nemocech, čím se přenášejí, jak se projevují a jak jim můžeme předcházet. Děti se také dověděly o zásadách správné hygieny, jak čelit nástrahám, které na ně všude okolo číhají a spoustu jiných, pro děti velmi důležitých informací. Paní Galiové srdečně děkujeme.