Beseda se zdravotnicí v ŠD

Ve čtvrtek 25. 4. 2013  nás do školní družiny přišla navštívit zdravotní sestřička paní Simona Galiová. Poutavou formou děti seznámila se základy hygieny, zopakovali a připomenuli jsme si jak předcházet úrazům a nemocem. Hlavním tématem byly úrazy na kole a kolečkových bruslích. Děti si pod dohledem zkušené sestřičky zkusily ošetřit jak drobná poranění tak i zlomeninu a tepenné a žilní krvácení. Vyzkoušeli si několik šátkových závěsů.  Nové poznatky načerpaly děti nejen ze zdravotnického kroužku, ale z celé školní družiny. Paní Galiové moc děkujeme.