Beseda se zdravotnicí ve školní družině

Také tento rok nás ve školní družině, ve čtvrtek 15. 1., navštívila zdravotnice paní Simona Galiová. Besedu na téma „Jak předcházet úrazům a nemocem, první pomoc a zdravý životní styl“ zorganizoval zdravotnický kroužek. Nejdříve jsme besedovali o zdravé stravě, jaké potraviny a nápoje jsou vhodné pro děti a jak je důležité, abychom ráno nevynechávali snídani. Poté jsme přešli k zásadám první pomoci, zopakovali si důležitá telefonní čísla a dověděli se spoustu dalších informací. Paní Galiová dětem vysvětlila, jak je důležitá prevence a dodržování bezpečnosti při sportech, jaké úrazy se dětem mohou přihodit a jak jim předcházet. Zdůraznila důležitost ochranných pomůcek. Všichni se s velkým zájmem zapojili do besedy a hlavně děti zdravotnického kroužku měly spoustu dotazů, které jim paní zdravotnice ochotně zodpověděla. Paní Galiové moc děkujeme a těšíme se na další setkání.