Blahopřání panu učiteli Aloisi Raidovi

Milý pane učiteli, k Vašim už 97. narozeninám Vám garatulují žáci a celý pedagogický sbor se správními zaměstnankyněmi Základní školy Dolní Životice a přejí ze srdce všechno dobré, hlavně zdravíčko! A ať se na Vaší tváři každý den objeví Váš milý úsměv, kterým jste nám všem vždy, když jste ještě chodíval za námi do školičky, dával mnoho radosti a optimismu, že se i v pozdním věku přes veškeré těžkosti života, které Vás potkaly, dá žít aktivně a spokojeně. Hodně lásky a Božího požehnání přeje Bohuslava Kvarčáková