Březen - měsíc knihy a internetu

Všichni žáci naší školy navštívili v posledním březnovém týdnu místní obecní knihovnu. Pěknou besedu s názornými ukázkami si pro jednotlivé třídy připravila paní Vlasta Skřontová. Děti se dozvěděly mnohé nejen o samotných knihách, ale také o tom, jak jsou knihy v knihovně seřazeny, které jsou právě pro ně určeny nebo co znamenají barevné proužky na knížkách. Velice Paní Vlastě Skřontové děkujeme za připravenou besedu.