Březen - měsíc knihy

Březen je měsícem příchodu jara, slavíme Den učitelů a vzpomínáme na J. A. Komenského, ale také mají svátek všechny knihy. Děti z našich škol proto postupně navštívily místní Knihovnu v Dolních Životicích, kde si pro jednotlivé skupiny paní knihovnice M. Šnajdrová připravila velmi poutavé a zajímavé besedy. Děti i žáci plnili i různé úkoly, kvízy a měli tak možnost si zopakovat své již nabité zkušenosti. Na závěr si každý prohlížel knihu dle vlastního výběru. Děkujeme paní knihovnici za všechny poutavé besedy.