Canisterapie v MŠ a ZŠ

Dne 1.3.2012 do naší školy přišla vzácná čtyřnohá návštěva. Vlastně šestinohá, protože canisterapeutického pejska doprovodila jeho majitelka Libuše Kotková. Fenka Orinka se nadšeně přivítala se všemi dětmi. Získala si i ty, kteří mají respekt ze zvířat. Dětem byly předvedeny ukázky práce psa s nemocným nebo postiženým člověkem. Nenásilnou formou byl dětem vysvětlen pojem a funkce canisterapie. Druhý důvod, proč byla paní Kotková na naší škole hostem, byl fakt, že se množí případy napadení dítěte psem. Mnohdy jde o nedorozumění, nedodržování zásad bezpečného chování ke zvířatům. To vše objasnila chovatelka praktickými příklady. Děti si tak mnohé ujasnily, a jako bonus se naučily chovat v případě útoku psa. Akce byla velice úspěšná. Závěrečné rozloučení s Orinou nebralo konce.