Černá hodinka

V úterý 20.9.2011 v Dolních Životicích nešel elektrický proud. Nám ve škole to vůbec nevadilo. Motivovalo nás to k projektovému vyučování, které jsme nazvali Černá hodinka. V prvních dvou vyučovacích hodinách se žáci zapojovali do kolektivních her a soutěží, které vedla paní ředitelka Lenka Smetanová. Děti se náramně bavily. V další vyučovací hodině měla připravenou vlastivědnou besedu paní učitelka Zuzana Remešová, která nás seznámila s historii a pamětihodnostmi obce, s pověstí o založení Kaple sv. Salvátora. V závěru dne nechyběl zpěv s kytarou a paní učitelkou Kateřinou Janků, která dokázala všechny radostně rozezpívat. V tomto netradičním projektovém vyučování byli zapojeni všichni učitelé a žáci. K úplné spokojenosti chyběl jen ohýnek a nějaký buřtík na opékání.