Cesta do středověku - projektové odpoledne

Milí rodiče,  přátelé školy, dne 13. 6.2014 se bude konat na naší škole projektové odpoledne s názvem Cesta do středověku. Konec vyučování pro 1.-2.ročník bude v 11:40 hod. a 3.-5. ročníku ve 12.35 hodin. Nebude školní družina a po obědě všechny děti odejdou domů. Všichni budeme mít sraz v pátek ve 14:00 opět ve škole. Vstupenkou bude 100,– Kč a  příhodný oděv. Pro děti je přichystaná řada činností na celé odpoledne pod dozorem všech pedagogů. 

V 16.00 Vás srdečně zveme na výukový program „Dravého ptactva“, který proběhne na fotbalovém hřišti. V 17.00 můžete být svědky průvodu středověkého obyvatelstva, které navštíví ulice Dolních Životic. V bohatém večerním programu nebude čas na nudu. Naši předškoláčci, kteří se k nám přidají od 16.00 hodin, budou pasování do řad našich Čápa, nebude chybět středověký oheň a mnoho dalších aktivit Vás zcela jistě potěší nebo překvapí. V tento den se od 16.00 k nám můžete přidat a společnou radost si s námi užívat. Předpokládaný konecprojektu bude pro nepřespávající děti ve 23 hodin (odchod s rodiči). Přespávající děti odejdou v sobotu ráno po snídani.

Prosíme maminky a babičky o upečené dobrůtky ke  svačině a snídani. Předem velice děkujeme.