Cvičný požární poplach v ZŠ

Dne 13.6.2017 zažila naše škola pěkně vzrušující dopoledne. Ve třídách panoval klid a hloubání nad učivem, nikdo ani nezapochyboval, že by se jinak klidná hodina mohla proměnit v nevšední zážitek.  Najednou se v chodbách školy ozvalo z úst naší paní školnice: ,,Hoří.“ Žáci zachovali klid a společně se svými učiteli vyšli před budovu školy. Kouř dýmu se valil okny v přízemí budovy školy v prostoru výdejny stravy, kde došlo k zahoření spotřebiče na ohřev jídla, byl zde instalován vyvíječ kouře. Děti dychtivě pozorovaly oblaka dýmu a s netrpělivostí očekávaly příjezd JSDH Dolní Životice, kteří zahájili průzkum budovy, rozvinuli dopravní a útočné vedení, nalezli a vynesli osobu, která se při hašení nadýchala zplodin a poskytli jí předlékařskou pomoc. 

Za malou chviličku dorazilo na místo zásahu výjezdní vozidlo HZS MSK Opava, které přebralo vedení zásahu, nařídilo ustavení výškové techniky pro vysvobození naší paní ředitelky, která zůstala v budově školy a prováděla zde kontrolu, zda nikdo nezůstal v budově. Paní ředitelka byla velmi rychle pomocí plošiny evakuována z druhého patra a za velkého potlesku svezena dolů. Nakonec bylo provedeno odvětrání celé budovy. V areálu hřiště si také děti mohly vyzkoušet hašení hasicími přístroji. Cílem dnešního cvičení bylo procvičit připravenost JPO provádět záchranné práce při požáru i procvičit evakuaci školy před příjezdem jednotek PO. Všechny děti i personál školy byl velmi pochválen za bezpečné a klidné zvládnutí celého cvičení. Velké poděkování si zaslouží nprap.. Bc Jiří Drápal, který zpracoval plán taktického cvičení, pan Vladimír Losert, vedoucí zásahu JSDH Dolní Životice, díky nimž se mohla akce zorganizovat.