Den dětí v mateřské škole

Děti z MŠ navštívily 30.5. „Pohádkový park“ ve Velkých Heralticích u příležitosti MDD. Přestože nám počasí moc nepřálo, oslava MDD byla velmi zdařilá a dětem se velmi líbila. Nejdříve děti vydatně posvačily dobroty, které jim přichystaly maminky, a potom již plnily různé úkoly a soutěže situované uvnitř zámku, za které vždy dostaly drobný dárek nebo sladkou odměnu. Celé dopoledne je doprovázely známé  pohádkové postavy, které dětem pomáhaly. Na závěr děti zhlédly ukázku výcviku psů a ty je odměnily velkým potleskem. Do MŠ jsme odjížděli plni zážitků a dojmů.