Den dětí v MŠ a ZŠ 1.6.2012

Mezinárodní den dětí oslavovaly všechny děti našich škol.Děti z MŠ v tento den navštívily loutkové divadlo v Opavě, kde shlédli pohádku " " . Z pohádky měly velkou radost a moc se jim líbila. Žáci ZŠ se procházeli „Pohádkovým lesem“, kde na ně čekaly úkoly, které museli plnit. Tím si zajistili potřebný bod na své medaili. Jakmile získali osm potřebných bodíků, čekala je odměna v podobě balíčku plného sladkostí, který jim zajistil KLUB RODIČŮ. Velice děkujeme rodičům: p .Rádkovi, pí. Vartecké, pí. Pavlíčkové, pí. Šaškové, kteří na této akci spolupracovali s ostatními zaměstnanci školy.