Den matek v MŠ 2017

Ve čtvrtek 11.5. 2017 se herna v MŠ zaplnila nejen maminkami, ale i ostatními členy rodiny. Do MŠ zavítala také p. ředitelka a bývalé zaměstnankyně MŠ. Děti vystoupily s pásmem básní, písní a pohybovým ztvárněním. I přes nízký počet dětí – neštovice, se vystoupení dětem podařilo a diváci si odnesli pěkný kulturní zážitek. Na závěr programu děti svým maminkám předaly krásná srdíčka, kytičku a nechyběla sladká pusa. Poděkování patří nejen dětem, ale i p. učitelkám, které s  dětmi program nacvičovaly.