Den matek v ZŠ a MŠ - poděkování

Den matek je velmi krásný svátek, kdy se vzdává hold maminkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic. Oficiálně připadá tento svátek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým maminkám dárky v různých podobách. Ani naše děti a žáci nezůstali pozadu. Děti z mateřské školy potěšily své maminky, tatínky, babičky i dědečky svým pásmem básní, písní a pohybovým ztvárněním v pondělí. Žáci základní školy potěšili své rodiče, prarodiče i vzácné hosty svým putováním dějinami hned druhý den 14.5. Všechny děti se snažily o co nejlepší výkony a to všichni diváci ocenili velkým potleskem. Kromě zážitků si maminky odnášely kytičku a dárečky, které pro ně děti s láskou vyrobily. Velice děkuji paní učitelkám, vychovatelkám, asistentkám, které naplňovaly své kreativní myšlenky, dlouhodobě a trpělivě s dětmi nacvičovaly. Velký dík patří všem dětem, které vše skvěle zvládly a předvedly krásné výkony. Velice děkujeme rodičům, prarodičům a vzácným hostům, kteří přijali naše pozvání na vystoupení a přišli s námi strávit příjemná odpoledne. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě našeho vystoupení.