Den matek v ZŠ - poděkování

V úterý 15.5. žáci naší školy měli vystoupení, prostřednictvím kterého chtěli potěšit své rodiče, prarodiče, ale i všechny ostatní přítomné a popřát svým maminkám k svátku. Vystoupení, ve kterém nechyběl humor, elegance, tanec ani pohádka, se vydařilo a bylo úspěšné. Touto cestou velice děkuji všem paní učitelkám, které program vymyslely, po mnohé týdny s dětmi trpělivě a poctivě nacvičovaly, děkuji všem rodičům prarodičům a všem ostatním, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tomto vystoupení. Velký dík patří všem dětem, které vše skvěle zvládly a předvedly excelentní výkony. Lenka Smetanová