Den otevřených dveří ve škole

Dne 15. 6.2012 se bude konat na naší škole projektový den s názvem Egypt. V tento den bude škola otevřena pro rodiče a veřejnost od 14 do 17 hod. Konec vyučování pro všechny ročníky bude v 11:40 hod. V tento den nebude školní družina a po obědě všechny děti odejdou domů. Děti budou mít sraz v pátek ve 14:00 opět ve škole. Předpokládaný konec projektu bude v sobotu kolem 9 hodiny ráno. Během večerních hodin můžete být svědky průvodu Egypťanů obcí Dolní Životice.

Srdečně zve kolektiv ZŠ