Den stromů a stromová štafeta u nás ve škole

Myšlenka slavit Den stromů vznikla v roce 1872 v americkém státě Nebraska, protože tam byla krajina bez stromů. Od roku 1906 se stromové slavnosti začaly pořádat i v České republice. Podzim je pro stromy významným obdobím, končí jejich vegetační období a ony stahují   živiny do kořenů, aby na jaře opět vyrašily. Navíc podzimní stromy neodmyslitelně dotvářejí svými barevnými listy toto roční období. To jsou všechno důvody, proč slavit Den stromů. Jinak tomu nebylo ani u nás ve škole. 

 

  20. října jsme opět nedočkavě vyhlíželi své minulé spolužáky, nynější žáky šesté třídy ve Slavkově, kteří k nám dorazili společně s jejich paní učitelkou Juchelkovou. Během dopoledního programu čekalo děti spousta pracovních listů, puzzlí, výukových programů a tvořivých činností s námětem stromů. Starší žáci vytvářeli strom z mandal, který už nyní zdobí chodbu schodiště. Také menší žáci malovali ve dvojicích stromy, které jsou ozdobou 2. patra. Činnosti celého dopoledne připravila paní učitelka Žaneta Indráková a Zuzana Remešová s dopomocí ostatních vyučujících. Vyvrcholením celého dopoledne bylo předání ovocného stromu třesně žáky šestého ročníku našim malým prvňáčkům, kteří slavnostně slíbili, že se o svůj nový strom, budou vzorně starat.,,Naši“šesťáci také své malé kamarády obdarovali sladkým dárkem v podobě krtečka. Závěrem školního projektu bylo umístění keramických portrétů šesťáků na pamětní zeď. Všichni žáci i učitelé si tento den báječně užili.