Den stromů v ZŠ 2019

Dne 18. 10. 2019 proběhlo na naší škole projektové vyučování věnované ke Dni stromů. I v tomto školním roce se k nám připojili žáci bývalé páté třídy, nyní šesťáci ze Základní školy Slavkov. V úvodní hodině se žáci seznámili s historií oslav Dne Země, vyluštili  křížovku s tajenkou Moudrá sova, která se po zbytek dne stala maskotem a průvodcem nejmenším dětem. 

Společně jsme si zacvičili jógu, vytvořili strom z vlastních těl, třídili druhy stromů i zpívali píseň našich oblíbených autorů pana Uhlíře a pana Svěráka Stromy. Na školní zahradě žáci šesté třídy za nádherného slunného počasí předali strom našim prvňáčkům, kteří se v dalších letech budou pečlivě starost o švestku. Po svačince se starší děti vydaly tvořit šípkovanou pro děti mladších ročníků, ti si zatím vytvořili nádherný papírový strom s listy a prvňáčci si vyrobili postavičky z přírodnin. Děti během hry hledaly dopisy a plnily různé úkoly. Například skládaly svá počáteční písmena z přírodnin, porovnávaly velikost větví, měřily objem stromů apod. Na konci cesty je čekal schovaný poklad v podobě sladkostí. Na závěr celého projektu si žáci zavěsili své keramické portréty do galerie naší školy a dostali na památku  flashdisky s fotkami z průběhu jejich školních let u nás na škole.  Projektový den jsme si všichni užili. Děkuji paní učitelce Ž. Indrákové za přípravu k tomuto projektovému dni a všem ostatním vyučujícím za spolupráci.