Den Země v ZŠ 2017

Ani  sychravé, aprílové počasí nás neodradilo oslavit Den Země, který  jsme společně oslavili dne 21.4.2017 v prostorách naší školy. Jako prvního hosta jsme přivítali prap. Dalibora Štefka z Policie Velké Heraltice, který nám přišel udělat besedu s tématy o vlastním bezpečí, dopravní výchově, šikaně a kyberšikaně. Beseda byla pro děti velmi poučná, bedlivě naslouchaly všem radám a příkladům z policejní praxe. Na besedu navazovala Canisterapie  s paní Libuší Kulawiak. Cílem této přednášky ,,Poznej svého psa“ bylo naučit děti správně zacházet se psem a eliminovat tak zranění při setkání s cizím psem.  V první části jsme se věnovali úrazům způsobeným při manipulaci s vlastním psem – děti se naučily, jak mají správně zvedat psa ze země, nasadit vodítko a obojek, utřít packy, nakrmit psa a tak podobně. V druhé části jsme se zaměřili na cizí psy, které děti potkají na ulici. Největší zážitek měly děti s ukázky psa, kterého paní Libuše Kulawiak cvičí pro hledání bomb v Afganistánu. Podržet a pohladit si jej však mělo odvahu jen par odvážlivců. Do třetice všeho dobrého se žáci seznámili s dubnovým ekologickým desaterem Strava, vyplňovali křížovku a zhlédli na interaktivní tabuli pořad Potřebuješ výživu. Nezapomněli jsme také na přání planetě Zemi, s kterých jsme udělali koláž. Přestože jsme Den Země trávili v prostorách školy a ne v přírodě, určitě se nikdo nenudil a všichni si odnášeli spoustu zážitků. Děkuji paní učitelce Ž.Indrákové za realizaci a zajištění veškerých aktivit.