Den Země v mateřské škole

Dne 24.4.2014 přijela za dětmi do MŠ paní Stolleová, pracovnice SVČ v Opavě, s naučným programem  ke „Dni Země“ pod názvem „Pod dubem, za dubem“. Děti se zábavnou formou seznámily se stromem dubem, jeho plody, tvarem listů, zařazením mezi listnaté stromy, odlišením od jehličnatých. Bouda pod dubem ukrývala pohádku „Budka“. Děti si spolu pohádku vyprávěly a dramatizovaly ji. 

Všechny pak v herně  napodobily pohyby zvířátek z pohádky. Zajímavým úkolem pro děti bylo hledání rozličných volně žijících zvířátek z pohádky na otočených fotografiích na koberci a přiřazování buď na strom nebo pod strom na zem, kde žijí. Hádankovou formou se přesvědčily o správnosti umístění zvířátek / co za obrázek visí na stromě, pod stromem…, podle říkánek při relaxaci v lehu na zádech – které zvířátko je v říkance schované…/. Na závěr zakreslovaly voskovkami na podložkách na vystřižené barevné dubové listy broučky, drobný hmyz, prostě toho, kdo na list vyleze. A to bylo barevných broučků ! Naučný program děti zaujal.