Den Země v MŠ 2016

Ve čtvrtek 21.4. 2016  děti se svými paní učitelkami navštívily Školní statek v Opavě, kde byly připraveny soutěživé hry, různé vědomostní  úkoly, prohlídka domácího zvířectva, jízda na konících apod. Za své výkony byly děti odměněny sladkostí.  Tento den nám svítilo sluníčko a den se nám náramně vydařil. 

Následující den jsme si prohlédli nové „obyvatelé“ naší zahrady v MŠ – včelí kláty, pozorovali jsme drobný hmyz a řekli jsme si význam včelích úlů. Noví kamarádi se nám velice líbí. V tento den jsme také stihli společně s naší paní školnicí sít nová semínka travičky, kterou budeme pravidelně  zalévat.