Den Země v MŠ 2018

Jarní sluníčko už docela intenzivně hřeje a v okolí Dolních Životic se začínají objevovat první jarní květy, které přitahují zraky dětí i dospělých, ale zejména představují významný zdroj potravy pro včely, čmeláky aj. Jedno krásné dopoledne děti se svými učitelkami z mateřské školy prožily ve společnosti koní, u paní Odnohové. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o prostředí, ve kterém žijí, čím se živí a jak se o ně starat. Den Země si připomínáme proto, že je třeba se zajímat o naše životní prostředí, a že každý může svou troškou přispět k jeho ochraně.