Den Země v základní škole

Není žádným tajemstvím, že ve škole v Dolních Životicích 22. 4. již pravidelně slavíme  Den Země. Proto ani letos tomu nemohlo být jinak. Zopakovali jsme si význam Země, jejích podmínek pro existenci živých organismů i důležitost záchrany zdravého životního prostředí pro budoucí generace. Pod vedením paní lektorky Machurové proběhly v naší škole výukové programy EVVO. 

 

 

 Programy byly vedeny zábavnou a zároveň poutavou vzdělávací formou, kde bylo propojení prvků dramatické výchovy s výtvarnou činností a pohybovou aktivitou. Důraz byl kladen na prožitek a zkušenost, díky nimž se nové poznatky lépe pamatují. Děti již od samotného rána se aktivně podílely na plnění připravených programů.Žáci byli rozděleni do dvou skupin. 1. a 2. ročník si vyslechl přednášku, ve které se děti seznámily s technologií výroby papíru i s ekologickými důsledky šetření našich lesů. Hned po ní se děti pustily do výroby ručního papíru. Tato činnost všechny zaujala a na konci to u nás vypadalo jako v manufaktuře. Děti ze 3.,4., a 5. ročníku začaly svůj den prací v jídelně školy, kde si samy vyzkoušely přípravu chlebového těsta. Hnětly, válely a zpracovávaly těsto  do konečné podoby bochánků, chlebových postaviček, prostě fantazii se meze nekladly.  Praktické části předcházela část teoretická.  Celá skupina dětí byla rozdělena na dvě pracovní poloviny s úkolem seřadit dle fotografií (foto pole, kombajn, mlýn, pytle s moukou apod.) krok po kroku  fotky  výroby mouky až k finálnímu výrobku chleba.  Praktická část byla zakončena položením bochánků na plech, společné upečení a následné rozdělení výrobků každému z dětí. V další části byla pro první skupinu zařazena beseda z celoškolního projektu Desatero domácí ekologie, tentokrát na téma Zdraví. Na závěr tohoto bloku děti shlédly film o První pomoci a rizikovém chování lidí. Další  naučný program pro druhou skupinu probíhal v prostorách páté třídy, kde se děti seznámily, popř. si prohloubily znalosti z třídění odpadů, recyklace odpadů. Měly za úkol správně roztřídit odpady(papír, baterie, hliník, železo..) a umístit do odpovídajících popelnic. Seznámily se s novými pojmy a označeními chemických odpadů. Abychom udělali něco užitečného, navlékli jsme si všichni rukavice a igelitové pytlíky a společně se vydali zjistit, jak mnoho odpadků ve vesnici skončí mimo odpadové koše. Naštěstí jsme na konci vycházky mohli konstatovat, že tak moc jich zase nebylo a děti se dušovaly, že i ony si příště rozmyslí, než papír od čokolády hodí na zem… Nejstarší děti ještě stačily zušlechtit záhon s rododendrony, zasadit několik hezkých keříků na školním pozemku a stačily i uklidit prožitkový chodníček. Tím však svátek ve škole ještě nekončil. Odpoledne naši školu osobně navštívil pan náměstek Mgr. Halátek z Magistrátu města Opavy, který naší škole věnoval kompostér na bioodpad. Tímto jménem všech dětí a zaměstnanců velice děkuji paní Teplanské z Raduně, která nám věnovala velké množství keříků na zkrášlení zahrady a  panu Mgr. Halátkovi, který nám věnoval kompostér.Po celou dobu Dne Země se na nás usmívalo sluníčko. Děti si odnesly domů spoustu nových vědomostí, prožitků i pocit z dobře vykonané práce. Celý den byl velkým přínosem pro všechny děti. Získaly nejen nové informace, aktivně se podílely na plnění veškerých aktivit, ale hlavně si uvědomily, že nelze stát bokem lidského dění a mohou v mnohém zlepšit prostředí ve kterém žijí – svou obec.