Den Země v ZŠ 2019

Dne 17. 4.2019 se již tradičně na naší škole uskutečnila oslava Dne Země. Společně jsme si s žáky popovídali o tom, proč je důležité chránit naši planetu Zemi a jak ji můžeme společnými silami pomoci. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých seřazovali lístečky s názvy odpadů v časové posloupnosti tak, jak by se v přírodě rozložily.  Víte o tom, že obyčejná žvýkačka se rozkládá až 50 let? V měsíci dubnu také Česká společnost ornitologická každoročně vyhlašuje kampaň s názvem Pták roku.

Její náplní je každý rok vybrat zajímavý ptačí druh žijící na území České republiky a přiblížit informace o něm a upozornit či upoutat pozornost široké veřejnosti na přírodu a zejména ptactvo jako takové. Od sýčka obecného převzala pro letošní rok titul Pták roku 2019 Hrdlička divoká. Děti se dověděly spoustu zajímavého z jejího života, poslechly si ukázku jejího zpěvu i důvody, proč populace hrdliček ubývá. Jako prvního hosta jsme přivítali pana prap. Daniela  Štefka z Policie Velké Heraltice, který nám přišel udělat besedu s tématy o vlastním bezpečí, dopravní výchově, šikaně a kyberšikaně. S dětmi první až třetí třídy pohovořil o pravidlech bezpečné dopravy, dopravních značkách  a díky hře,, Na policejní služebně" děti seznámil se zásadami bezpečného chování a současně jim přiblížil každodenní službu policistů Se staršími žáky se zamýšlel na riziky sociálních sítí a jejich používání. Beseda byla pro děti velmi poučná, bedlivě naslouchaly všem radám a příkladům z policejní praxe. Dále děti čekalo poutavá videoprojekce a vyprávění z úst velké cestovatelky, dobrovolnice Hnutí Duha Báry Tocauerové, která se také zúčastnila dobrovolného pobytu v tropickém deštném pralese pro projekt Green Life na Sumatře, kde zachraňovala tygry.  S organizací Prales dětem byla na Sumatře, kde monitorovala pytláky, tygry, orangutany a snažila se spolu s dalšími aktivními členy pytlákům zabránit v dalším drancování pralesa. Den Země by pak neměl být jediným dnem, kdy myslíme na Matku Zemi, ale spíše je třeba si uvědomit, že Den Země, je každý den.