Den Země

22.4.2009 v dopoledních hodinách žáci 1.-5.ročníku oslavili svátek naší planety hrou. Za školou na hřišti plnili mnoho úkolů s přírodní tématikou:vyhledávali zajímavosti o Zemi na glóbusu, luštili rébusy, poznávali zvířata a rostliny. Soutěžili ve skupinkách složených z dětí různého věku, ne podle tříd. Starší radili mladším, šikovnější pomáhali slabším. Nakonec každá třída nakreslila velký plakát ke dni Země. Zdařilé obrazy byly vystaveny na školním plotě . Nakonec jsme si všichni společně zazpívali na trávě před školou. Domácím úkolem nejen pro tento den byla výzva, aby každý uklidil v okolí svého domu, hlavně posbíral odpadky a neobcházel je lhostejně. Ať je naše planeta stále krásnější a lidé šťastnější!