Děti MŠ na návštěvě v ZŠ

Ve čtvrtek dne 13.11. 2014 navštívily děti z MŠ školní družinu a seznámily se s prostředím ZŠ a školní zahradou. Dětem se po celou dobu věnovala paní vychovatelka Ivana Schwanová . Dověděly se, co vše družina dětem nabízí  - sportovní kroužek, dovedné ruce, angličtinu,  zdravotní, taneční …  Děti si prohlédly  výrobky žáků ZŠ i výrobky  paní vychovatelek. Na závěr dostaly od paní vychovatelky sladkou odměnu.