Děti MŠ ve školní družině

Dnes 16.11.2015 děti z mateřské školy navštívily školní družinu. Vedoucí vychovatelka Jana Šustrová dětem pověděla o všech aktivitách v družině.  Děti měly možnost se porozhlédnout a tak se seznámit s jejím  prostředím. Také se dozvěděly, co všechno se v družině dělá – zájmové činnosti, pohybové aktivity apod..  Děti z družiny jim vyrobily záložku sovy a na oplátku jim zase naše děti přinesly sladkost. Na závěr zazpívaly píseň „Adámku náš, copak…“