Děti rozdávaly radost

Ve středu 17 .12. děti ze školní družiny se svými vychovatelkami potěšily svou návštěvou a dárečky babičky a dědečky v DPS v Dolních Životicích. Žáci druhého a pátého ročníku se svými učitelkami se vydali rozdávat radost v obci. S harmonikou a zvesela je doprovázela paní učitelka Kateřina Janků. První zastavení bylo na obecním úřadě, kde byl přítomen pan starosta Jaroslav Vaněk s paní Jiřinou Leifertovou. Další zastavení bylo u paní Musilové, zazvonili jsme i u pana faráře Jana Kučery, ale bohužel nebyl přítomen a pokračovali jsme k bývalé paní učitelce Vlastě Skřontové. Svou návštěvou jsme překvapili, ale také potěšili pana Tumu a  vánoční poselství jsme ukončili  u pana Loserta, nejstaršího muže v Dolních Životicích.  Děti všem rozdávaly úsměvy, radost, vánoční náladu v podobě pásma koled, drobné dárečky a přáníčka. Za své navštívení děti dostaly dárečky i pamlsky, za které všem srdečně děkujeme.