Děti z MŠ navštívily ŠD

Tento týden jsme všechny děti z MŠ, na pozvání paní vychovatelky Jany Šustrové, navštívily a prohlédly si školní družinu.  Paní vychovatelka nás seznámila s prostředím družiny. Společně jsme se představily, popovídaly si a pohrály s hračkami. Bohužel čas, který jsme na návštěvu družiny měly, rychle uběhl a my se musely rozloučit. Dostaly jsme krásné svícny vyrobené žáky ZŠ a sladkou odměnu.