Děti z MŠ navštívily žáky v ZŠ

Předškolní děti navštívily první třídu v ZŠ. Prvňáčci, pod vedením paní učitelky Mgr. Zuzany Remešové, nám předvedli vše, co se již naučili. Děti ze školky zaujala výuka na interaktivní tabuli. Měly velkou radost, že se mohly zapojit do výuky se školáky. Prohlédly si budovu a výzdobu ZŠ, protože 31.1.2012 je čeká „Zápis“ do 1.třídy, na který se velmi těší.