Dětský karneval v Sokolovně

V neděli 29.1.2012 se uskutečnil v Sokolovně dětský karneval, který pořádala organizace „Sokol“ ve spolupráci s rodiči a učitelkami MŠ. Děti se užily tance, soutěží i bohaté tomboly. Nechybělo ani výborné občerstvení. Akce se velice vydařila. Důkazem toho byla velká účast přítomných. Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy, kteří přispěli výhrou do tomboly.