Divadélko Mach a Šebestová

Pravidla slušného chování by mělo ovládat každé dítě ještě před nástupem do základní školy. Mach a Šebestová přišli dětem MŠ i žákům ZŠ připomenout a zábavnou formou ukázat, jak by se nejenom děti, ale i dospělí měli mezi sebou chovat. Jejich cílem bylo vytvoření a postupné respektování „Pravidel soužití ve třídě“.